PUBLICITÉ

Hypertensie: de stille doder

Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 14/12/2004 - 00h00
-A +A

Wat hypertensie zo gevaarlijk maakt, is dat ze vaak geruisloos verloopt. Meestal heeft de patiënt namelijk geen duidelijke symptomen. Toch kan ze ernstige schade aanrichten aan hart, hersenen en nieren.

PUB

1,2 miljoen Belgen lijden aan hypertensie, 15 tot 20 % van alle 20-plussers. Toch ligt het werkelijke cijfer ongetwijfeld nog veel hoger, gezien het ontbreken van symptomen (althans in het begin). Heel wat mensen hebben immers een te hoge bloeddruk zonder het te beseffen. En dat terwijl hypertensie één van de belangrijkste risicofactoren is voor hart- en vaatziekten. Jammer, want de bloeddruk meten, is een eenvoudige, snelle en pijnloze handeling!

Twee cijfers

De arteriële bloeddruk is de druk van het bloed dat door de slagaders stroomt. Ze wordt gemeten met een bloeddrukmeter en uitgedrukt in millimeter kwik, vaker nog in centimeter kwik, en in twee cijfers, bv. 12 op 8. Het eerste cijfer geeft de systolische of maximale druk weer, de druk die uitgeoefend wordt als de hartspier samentrekt en het bloed naar de slagaders gestuwd wordt. Het tweede cijfer is de diastolische of minimale druk, m.a.w. de drukvermindering tussen twee samentrekkingen van het hart.

De druk stijgt

Er is sprake van arteriële hypertensie (hoge bloeddruk) als de systolische druk hoger is dan 140 mm Hg en/of de diastolische druk hoger dan 90 mm Hg. Hypertensie veroorzaakt op lange termijn een verdikking van de slagaderwand die de bloedsomloop doet verslechteren. Het bloed kan dan niet meer genoeg zuurstof en voedingsstoffen leveren aan de organen. Niet-behandelde hypertensie kan vitale organen beschadigen (hart, hersenen, nieren, ogen). Idealiter moet de bloeddruk lager liggen dan 120/80 mm Hg. Er bestaan twee soorten hypertensie die allebei de kans op hart- en vaatziekten verhogen:

  • systolisch-diastolische hypertensie: de systolische en diastolische druk zijn allebei te hoog (gelijk aan of hoger dan 140/90 mm Hg).
  • geïsoleerde systolische hypertensie: in dat geval is de diastolische druk normaal (onder de 90 mmHg), maar de systolische druk te hoog (gelijk aan of hoger dan 140 mm Hg).

Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 14/12/2004 - 00h00

Persdossier "L'hypertension: un ennemi silencieux, mais bien présent" (" Hypertensie: een stille, maar niet te onderschatten vijand "), Servier en Belgisch Hypertensiecomité, november 2004.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Waaraan herkent u hypertensie? Gepubliceerd op 06/01/2016 - 10h24

Arteriële hypertensie is een permanent abnormaal verhoogde bloeddruk. Meestal treden daarbij geen symptomen op. Daarom weten veel mensen met hypertensie niet eens dat ze er last van hebben. Het is nochtans een risicofactor voor hart- en vaatziektes ....

Diabetespatiënten: let op uw bloeddruk! Gepubliceerd op 14/10/2013 - 18h40

Diabetespatiënten lopen een hoog cardiovasculair risico en moeten daarom hun bloeddruk en bloedglucosespiegel goed volgen. Volgens recente studies moet de bloeddruk bij diabetici worden verlaagd tot 130/80 mm Hg om het risico op vaatproblemen te verl...

Hypertensie: de zin van zelfmeting Geüpdatet op 06/06/2006 - 00h00

Zelf zijn bloeddruk meten, kan uiteraard hypertensie opsporen, maar ook de patiënt bewustmaken van de ernst van zijn aandoening en hem op lange termijn betrekken bij zijn behandeling. Zelfmeting in de praktijk...

Meer artikels