PUBLICITÉ

Hyperactiviteit bestrijden met regels

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 08/01/2008 - 00h00
-A +A

Voor kinderen met een aandachtsstoornis kan het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten behoorlijk moeilijk zijn. En voor hun ouders kan het net zo zijn. Een mogelijke doeltreffende maar zware oplossing is het bieden van structuur. Altijd maar weer structuur.

PUB

Ze zijn niet in staat om ook maar een paar minuten rustig stil te zitten. Constant spoken er tientallen ideeën door hun hoofd en hun aandacht wordt door het minste afgeleid. Hyperactieve kinderen, of kinderen met een Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) zijn geen kinderen die gewoonweg moeilijk zijn, zoals veel mensen denken. Ze hebben wel degelijk een stoornis en die stoornis bemoeilijkt het dagelijks leven aanzienlijk.

Routine is de remedie

Omdat ze moeilijk rust kunnen vinden in hun hoofd, hebben kinderen met ADHD extra behoefte aan een gestructureerde en betrouwbare omgeving. Het is belangrijk dat er regelmaat zit in de dagdagelijkse activiteiten, dat bepaalde activiteiten elke dag op hetzelfde uur plaatshebben en ook op dezelfde plek, op voorwaarde dat de routine goed is voor het kind. ADHD maakt bepaalde dagdagelijkse activiteiten bijzonder zwaar (huiswerk, complexe opdrachten, taken die aangehouden aandacht vragen, enz.). Het kind heeft daarnaast dan ook nood aan pauzes zonder taken, zodat het op adem kan komen.

Duidelijke regels

Tegelijkertijd is het ook noodzakelijk dat de regels die het kind kind met ADHD heel duidelijk zijn en coherent. Met andere woorden de regels moeten altijd dezelfde zijn en moeten door beide ouders opgelegd worden. Het is noodzakelijk dat iedereen in de omgeving van het kind dezelfde houding aanneemt. Vermijdt evenwel dat er teveel regels opgelegd worden.
Begin met het belangrijkste (beleefd zijn, netjes zijn). Zijn die ingeburgerd, dan kunt u werk beginnen maken van meer complexe regels.

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 08/01/2008 - 00h00 "Guide à l'attention des parents confrontés au TDA/H", uitgegeven door de asbl TDA/H Belgique
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Hyperactiviteit: een neurologische stoornis Gepubliceerd op 22/08/2014 - 16h28

Hyperactiviteit is een neurologische stoornis Het is een gevolg van een verstoorde hersenwerking waarvoor vandaag nog geen enkele afdoende behandeling bestaat. ADHD (attention deficit hyperactivity disorder/aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit...

Meer artikels