PUBLICITÉ

Humeurige bejaarden : is dat normaal ?

Gepubliceerd door Dr. Stéphanie Lehmann, bewerkt door Dr. Philippe Burton op 11/02/2003 - 00h00
-A +A

Grootvader die humeurig, kregelig en cynisch wordt... iedereen kan er wel verhalen over vertellen. Maar opgelet, soms zit er een echte ziekte achter : een depressie.

PUB

Een depressie bij bejaarden kan vreemde vormen aannemen

Wantrouwen, kwaadwilligheid, prikkelbaarheid, tegenwerking, agressiviteit kunnen symptomen zijn van een depressie. In de psychogeriatrie spreken we van een “vijandige” depressie in tegenstelling tot de “klassieke” depressie bij volwassenen, die wordt gekenmerkt door droefheid, schuldgevoelens en zelfminachting.De vijandigheid weerspiegelt een complexe houding die het gevolg is van “een groot wantrouwen ten aanzien van de motivaties van anderen” en leidt tot onvriendelijk gedrag, zolang de patiënt op zijn hoede is. Maar die vijandigheid kan ook een echte karaktertrek zijn, zonder daarom pathologisch te zijn. Maar dan weet de omgeving dat reeds lang…

Opgelet als de persoonlijkheid ineens verandert

Woede-uitbarstingen voor onbenullige dingen, gepruil bij de minste tegenwerking, nieuwe en niet-aflatende verwijten, enz. kunnen het dagelijks leven zeer moeilijk maken.Het ergste is nog dat dit gedrag zich vooral richt tot de personen die gevoelsmatig het dichtst bij de patiënt staan. De omgeving staat dan volledig machteloos, vooral als de bejaarde weigert te eten, zijn geneesmiddelen te nemen, zich te wassen of zijn urine op te houden.

Gepubliceerd door Dr. Stéphanie Lehmann, bewerkt door Dr. Philippe Burton op 11/02/2003 - 00h00 Rageau J.P. La dépression hostile. Supplément, 2002; 22: 23.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Senioren: een depressie verhult pijn Geüpdatet op 29/04/2003 - 00h00

Pijn komt zeer vaak voor bij bejaarden. Volgens studies komt pijn voor bij 30 tot 75% van de senioren. Welnu, in geval van depressie of symptomen van dementie is pijn uiterst moeilijk op te sporen. Het is aangewezen pijn actief op te sporen en aandac...

Meer artikels