PUBLICITÉ

Hoofdtraumata kunnen ook het gedrag schaden

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 21/08/2007 - 00h00
-A +A

Hoofdtraumata kunnen de oorzaak zijn van aanzienlijke letsels die gepaard gaan met cognitieve stoornissen, gedragsstoornissen en verstoorde emoties. De stoornissen worden bepaald door de ernst van het hoofdtrauma. De letsels zijn belastend voor de patiënt, maar ze kunnen ook zwaar om dragen zijn voor de naasten van de patiënt.

PUB

Lichte traumata (absence, kortstondig bewustzijnsverlies)

Deze traumata leiden niet tot ongepast of gevaarlijk gedrag, maar het trauma kan wel een weerslag hebben op de intensiteit van de emoties wat op zijn beurt een invloed heeft op familiale en sociale relaties. De patiënt kan ongeduldig zijn, prikkelbaar of impulsief. De patiënt is zich bewust van zijn gedrag en lijdt eronder. Klassieke psychotherapie is in dit geval niet aangewezen, het leed en de stoornissen verzachten met de tijd. Een gesprek met een arts en een kortstondige behandeling met anxiolytica kunnen helpen om de angst weg te nemen bij de patiënt en de spanningen te reduceren.

Ernstige traumata (coma)

Ernstige traumata kunnen de oorzaak zijn van een aantal cognitieve, emotionele en gedragsstoornissen.
Cognitieve stoornissen kunnen twee vormen aannemen. Ofwel is de patiënt passief, niet pragmatisch en neemt hij amper deel aan het sociale leven rondom hem. Hij neemt geen enkel initiatief en lijkt op geen enkele manier betrokken te zijn. Maar de patiënt kan ook impulsief gedrag vertonen, verward zijn, humeurschommelingen ondergaan of onverwacht bijzonder joviaal zijn of vijandig, ook wanneer er geen duidelijke aanleiding is. Deze stoornissen worden de patiënt niet noodzakelijk als stoornissen ervaren.

Het verlies van controle over het gedrag kan gepaard gaan met crisissen van boulimie (compulsief eten of drinken), ongepast gedrag en obscene uitspraken en het niet respecteren van regels en sociale conventies.

Emotionele reacties kunnen ongepast zijn of buitenmaats: angst, agressiviteit, woede, woedeaanvallen, roepen en destructieve reacties (voorwerpen stukgooien). Ook een omgekeerde reactie kan optreden. In dat geval is de patiënt heel afstandelijk en onverschillig, ook op affectief vlak.
Ene patiënt kan ook beide soorten reacties vertonen: woedend zijn en ongepaste gebaren maken en toch onverschillig en ongevoelig zijn ten aanzien van anderen.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 21/08/2007 - 00h00 Le Quotidien du médecin, 24 mei 2007.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Kanker verwerken is hard werken Geüpdatet op 26/08/2003 - 00h00

Na een kankerbehandeling blijft er meestal onzekerheid bestaan over de toekomst. De gevolgen van kanker zijn vaak groot. Het hervinden van een nieuw evenwicht loopt niet altijd van een leien dakje.

Hoe verloopt de ziekte van Alzheimer? Geüpdatet op 11/10/2016 - 17h13

De ziekte van Alzheimer ontwikkelt zich op sluipende wijze. De cognitieve klachten en gedragsstoornissen nemen geleidelijk aan toe, maar ze verschillen van de ene persoon tot de andere. Wat zijn de verschillende fases in het verloop van deze ziekte?

Hersenen herstellen met muziek Geüpdatet op 04/03/2008 - 00h00

Na een cerebrovasculair accident (CVA) of beroerte, is revalidatie van het allergrootste belang, vooral tijdens de eerste dagen na het accident. Finse onderzoekers hebben aangetoond dat naar muziek luisteren kan helpen om de prestaties van de hersene...

Fibromyalgie: de behandeling moet globaal zijn Geüpdatet op 30/01/2007 - 00h00

Fibromyalgie zou beschouwd kunnen worden als een perceptiestoornis van pijn . Dit syndroom heeft een negatieve invloed op de levenskwaliteit van de patiënt en maakt een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk. De therapeutische opvoeding van patiënten...

Meer artikels