PUBLICITÉ

Homoseksualiteit : waar staat België vandaag?

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 24/03/2014 - 11h56
-A +A

Homo ’s en lesbiennes zijn in België wettelijk beschermd, dat is zeker een pluspunt.

Maar in het dagelijkse leven krijgen homoseksuelen nog altijd met problemen te maken die bij het slachtoffer soms heel diepe wonden kunnen slagen.

PUB

België is verdraagzaam tegenover homoseksuelen, toch officieel

Discriminatie om redenen van seksuele geaardheid is in België formeel verboden. Homo- en lesbiennekoppels hebben nu ook nagenoeg dezelfde rechten als heterokoppels. Het huwelijk is bijvoorbeeld niet langer voorbehouden voor man-vrouwrelaties en ook homo- en lesbiennekoppels kunnen kinderen adopteren.

Als we de situatie vergelijken met die in onze buurlanden, is enig optimisme misschien toch gerechtvaardigd. In Frankrijk bijvoorbeeld is er bijzonder heftig gereageerd toen homoseksuelen het recht kregen om te trouwen. In andere, verder afgelegen landen staat op homoseksualiteit zelfs de doodstraf.

Toch zijn niet alle ontwikkelingen in de samenleving positief voor homo’s.

Zo wordt een almaar banaler gebruik van beledigende woorden voor homoseksuelen vastgesteld. Ook al zijn die woorden volgens degenen die ze uitspreken meestal “als grap” bedoeld, voor een jonge homo die ze te horen krijgt, blijven ze een vernietigend effect hebben.

Ook bij de migrantenbevolking blijft homoseksualiteit vaak een probleem en zeker iets wat niet aanvaard wordt. Voor bijvoorbeeld jonge moslims die ontdekken dat ze homoseksueel zijn, blijft de situatie dan ook heel moeilijk. De vzw Merhaba (www.merhaba.be) biedt specifiek steun aan hen.

Homoseksualiteit: nog altijd niet evident om ermee te leven

Volgens Fabian Giliard van de vzw Tels Quels is het ontdekken van de eigen homoseksualiteit nog altijd een moeilijk te nemen kaap. “In het begin zijn de jongeren ervan overtuigd dat ze zullen worden verstoten. Ze moeten dus verschillende fases doorlopen voor ze ermee naar buiten kunnen komen of het aan bekenden zeggen. Dat brengt veel leed mee en soms zelfs regelrechte depressies. Die zijn het gevolg van het isolement en het feit dat homo’s soms moeten liegen tegen bekenden of hun aard toch op zijn minst moeten verzwijgen.” Daar komt nog bij dat de maatschappij niet altijd even tolerant is als de wet.

Resultaat: het aantal gevallen van zelfdoding bij homoseksuelen ligt veel hoger dan bij heteroseksuelen. Sommige studies schatten dat het risico zeven keer zo hoog is; andere houden het bij twee keer, maar ook dat is al enorm.

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 24/03/2014 - 11h56

Fabian Giliard, vzw Tels Quels. Martens V., Parent F. et les acteurs de la prévention des IST/Sida en Communauté française. Stratégies concertées de la prévention des IST/Sida en Communauté française. Une analyse commune pour l’action. Bruxelles, Observatoire du sida et des sexualités (FUSL), December 2009.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
SOA: bent u echt goed op de hoogte? Gepubliceerd op 02/11/2016 - 12h34

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) komen vrij veel voor. De gevolgen kunnen heel ernstig en soms zelfs dramatisch zijn. Gelukkig kunnen we ons ertegen beschermen en bestaan er doeltreffende behandelingen. Waarom weten de Belgen er dan zo weini...

Hoe moeten we ons beschermen tegen aids en hiv? Geüpdatet op 12/01/2015 - 11h46

Het hiv-virus is een van die virussen die angst inboezemen. Iedereen wil zich ertegen beschermen, maar niet iedereen pakt dat op de juiste manier aan. Het bewijs is het groeiend aantal gevallen van besmetting van de afgelopen jaren! Hieronder vindt u...

Soa of soi: juist of onjuist? Gepubliceerd op 01/12/2014 - 17h27

Er bestaan veel seksueel overdraagbare ziektes (SOA). De enige manier om infectie en overdracht te voorkomen, is het gebruik van een condoom. Wat weet u precies over SOA?

Meer artikels