PUBLICITÉ

Homeopathie mag, maar niet door om het even wie

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 15/07/2013 - 15h37
-A +A

Homeopathie kent almaar meer succes. Het is nog altijd niet wetenschappelijk bewezen dat deze geneeswijze werkt, maar uit tal van peilingen blijkt dat de mensen die ervoor kiezen heel tevreden zijn.

PUB

Beoefenen van homeopathie is voortaan beperkt tot bepaalde medische beroepen

De homeopathiepraktijk (dat wil zeggen het ontvangen van patiënten en het aanbevelen van de beste behandeling) is momenteel niet gereglementeerd. Iedereen kan het bij manier van spreken dus beoefenen. Momenteel zijn in België 340 homeopaten lid van een beroepsvereniging. Drie vierde daarvan zijn artsen, maar 20% heeft geen enkele medische of paramedische vorming. Nochtans maakt 40% van de Belgische bevolking gebruik van homeopathie. De homeopathische remedies hebben inderdaad geen bijwerken of contra-indicaties en zijn dus zonder gevaar. Maar dat wil nog niet zeggen dat om het even wie ze mag voorschrijven. Iedereen die mensen ontvangt die bezorgd zijn om hun gezondheid zou een opleiding moeten gevolgd hebben om die patiënten te kunnen behandelen.

Daarom heeft de Ministerraad beslist dat voortaan alleen bepaalde professionele gezondheidswerkers homeopathie mogen beoefenen. Het gaat om artsen, tandartsen en vroedvrouwen.

Homeopathie toegelaten en dus gereglementeerd

Deze beslissing is de meest recente stap in een piste die in 1999 van start ging met de wet Colla. Deze wet beoogde een erkenning van bepaalde therapeutische alternatieven (onder meer ook voor osteopathie). Maar de erkenning brengt een wens tot regulering mee. Alleen erkende beoefenaars hebben voortaan dus het recht om de betreffende geneeswijzen uit te oefenen. Twee voorwaarden moeten hiervoor vervuld zijn: kandidaten moeten een passende studie hebben gevolgd en ze moeten zich de hele duur van hun professionele loopbaan blijven bijscholen. Voor homeopathie wordt dat nu ook concreet gemaakt.

Post gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 15/07/2013 - 15h37
Ce billet fait partie du blog : Blog van de redactie
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Waar staat homeopathie in België? Gepubliceerd op 30/10/2012 - 12h23

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft in 2011 een rapport gepubliceerd over de situatie van de homeopathie in België. Een gelegenheid om even na te gaan wat homeopathie precies biedt , e n wat de gebruikers ervan verwachten.

Homeopathie: inefficiënt tegen astma Geüpdatet op 18/03/2002 - 00h00

De homeopathische granules die worden gebruikt bij de behandeling van astma, zijn niet efficiënt. Een studie uitgevoerd bij patiënten die allergisch zijn voor huisstofmijten, heeft geen enkel nuttig effect van deze behandeling kunnen aantonen. Deze r...

Meer artikels