Hoe verloopt de ziekte van Alzheimer?

Gepubliceerd door Lauranne Garitte, gezondheidsjournaliste op 11/10/2016 - 17h13
-A +A

PUB

De vier stadia van Alzheimer-dementie

De ziekte van Alzheimer kan uiteindelijk evolueren naar Alzheimer-dementie. De eerste tekenen zijn geheugenstoornissen, gevolgd door motorische problemen (apraxie), het niet herkennen van mensen (agnosie) en spraakstoornissen (afasie). De kans dat men de ziekte van Alzheimer zal vaststellen, wordt dan waarschijnlijk. Bij Alzheimer-dementie onderscheidt men vier progressieve stadia:

  1. Eerste stadium: milde dementie.  De cognitieve uitval is licht. De patiënt heeft vooral problemen met zijn kortetermijngeheugen, ondervindt problemen bij het communiceren, heeft stemmingswisselingen en zijn gedrag kan plots veranderen. De autonomie is nog altijd niet aangetast en de patiënt is zich vaak, althans gedeeltelijk, bewust van zijn gezondheidstoestand.
  2. Tweede stadium: matige dementie. Het (kortetermijn-)geheugen en de cognitieve vaardigheden gaan nog verder achteruit, maar de patiënt is zich er nog altijd - minstens gedeeltelijk - van bewust. Hij begint problemen te krijgen om zich in de ruimte en de tijd te oriënteren. Hij begint ongepast gedrag te vertonen (agressie, ongepast taalgebruik). Hij is ook niet langer zelfstandig en heeft hulp nodig met de gewone alledaagse activiteiten, zoals het huishouden doen, boodschappen doen en het beheer van zijn financiële zaken.
  3. Derde stadium: ernstige of vergevorderde dementie. Door de cognitieve stoornissen wordt de patiënt almaar minder in staat om verbaal te communiceren en zichzelf te verzorgen. Permanent toezicht wordt nodig. De desoriëntatie in tijd en ruimte is nu uitgesproken. De patiënt heeft zijn zelfstandigheid grotendeels verloren.
  4. Laatste stadium: bedlegerigheid. Er is een volledig verlies van autonomie en ook de cognitieve en lichamelijke functies gaan sterk achteruit. De symptomen verergeren tot aan het levenseind.

In elk stadium van de ziekte zijn er mogelijkheden om mensen met de ziekte van Alzheimer en hun omgeving hulp te bieden. Dat kan met bepaalde geneesmiddelen, met aanpassingen van de activiteiten en de omgeving, en/of via externe hulp.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB