PUBLICITÉ

Hoe verlaat u uw bedrijf in schoonheid?

Gepubliceerd door Psychonet Production, collectief van de auteurs, onder leiding van Dr Philippe Presles op 27/05/2003 - 00h00
-A +A

U wilt veranderen van werk? Z'n bedrijf verlaten is niet altijd evident! Geldt voor u het gezegde 'Vertrekken is een beetje sterven', verander dan uw visie en ga ervan uit dat u aan een nieuwe levensfase begint...

PUB

Een niet te loochenen emotionele dimensie

U voelt zich verstikt in uw beroep? U verdraagt de werksfeer niet langer? U snakt naar meer levenskwaliteit? Naar een hoger loon? Naar een motiverender functie? Stuk voor stuk goede redenen om elders frisse lucht te gaan opsnuiven als u vindt dat u zich niet langer kunt profileren binnen uw bedrijf. Maar opgelet: zeg uw baan niet zomaar impulsief op en blijf discreet. Maak uw beslissing pas bekend als u een geschikte nieuwe baan hebt gevonden. Bovendien is uw bedrijf verlaten nooit makkelijk, ook niet als u uitstekende redenen hebt om te vertrekken. Vaak laten werknemers zich overweldigen door het emotionele aspect. Ze worden overmand door schrik voor het onbekende, de indruk hun bedrijf te verraden en schuldgevoelens. Denkt u dat u een stap vooruit kunt zetten door uw werk op te geven, laat u dan niet beïnvloeden. "90 % van de mensen vermengen de professionele realiteit die hun beslissing motiveert met de emotionele problemen die bij hun ontslag komen kijken. Dat vormt een reëel obstakel voor hun verdere loopbaan", aldus Anne Debollon, arbeidspsychologe.

Wat moet u doen als u vertrekt?

Zeg duidelijk waar het op staat en beklemtoon de positieve punten van uw huidige baan. Maak er zeker geen afrekening van, want de bedrijfswereld is een vrij kleine wereld! Tegelijk moet u ook aangetekend uw ontslagbrief opsturen, met ontvangstbevestiging, met daarin de datum waarop uw opzegtermijn ingaat. De duur van die termijn bedraagt één tot drie maanden en is vastgelegd bij wet of hangt af van de gebruiken binnen uw bedrijf, de collectieve arbeidsovereenkomst of uw arbeidscontract. Als u die termijn niet respecteert, kan uw werkgever u voor de arbeidsrechtbank slepen en schadevergoeding eisen. Probeer liever te onderhandelen om uw opzegtermijn in te korten of volledig op te heffen. Als uw werkgever dit aanvaardt, kan hij wel een compenserende schadevergoeding eisen die gelijk is aan uw loon voor de niet-voleindigde opzegtermijn. Veel succes!

Gepubliceerd door Psychonet Production, collectief van de auteurs, onder leiding van Dr Philippe Presles op 27/05/2003 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Wanneer moet u naar de arbeidsgeneesheer? Geüpdatet op 03/03/2014 - 15h11

Een arbeidsgeneesheer heeft als taak om erop toe te zien dat het werk de lichamelijke of mentale gezondheid van een werknemer niet in het gedrang brengt. Daarvoor worden consultaties georganiseerd, maar u kunt ook zelf vragen om naar de arbeidsgenees...

Hoe krijgt u erkenning bij uw baas? Gepubliceerd op 30/04/2014 - 15h50

Uw baas is belangrijk, want van hem of haar hangt af hoe u zich voelt in uw baan. Maar er is nog meer. Ook uw professionele carrière, de sfeer tussen de collega's, het succes van de projecten waar u aan meewerkt en natuurlijk ook uw loon aan het eind...

Wanneer het werk je gek maakt Gepubliceerd op 27/04/2012 - 14h40

Is werken gezond ? Misschien, maar werken leidt niet altijd tot een goede psychische gezondheid , integendeel zelfs. Een zeer recent onderzoek heeft aangetoond dat "stress op het werk het opduiken van psychische problemen kan versnellen bij mensen di...

Meer artikels