PUBLICITÉ

Hoe recidieven van een beroerte voorkomen?

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door Dr. Philippe Burton op 15/11/2001 - 00h00
-A +A

Het risico op recidief (nieuwe aanval) van een beroerte is hoog: bijna 1 patiënt op 6 krijgt een nieuwe beroerte binnen 5 jaar na een eerste. Volgens een nieuwe studie is het mogelijk de kans op herseninfarct of -bloeding aanzienlijk te verminderen door de bloeddruk te verlagen.

PUB

De risicofactoren achterhalen

Jaarlijks krijgen 20 miljoen mensen een beroerte (of cerebrovasculair accident). Een kwart daarvan zal eraan sterven en een kwart blijft gehandicapt. De kans op recidief (nieuwe aanval) is hoog: 1 op 6 (zie tabel 1).Een hoge bloeddruk is een bekende risicofactor van beroerte. Waarom zou men dan patiënten na een eerste beroerte niet preventief behandelen?Tabel 1: Risicofactoren bij patiënten met een TIA (transiënt ischemisch accident) en een CVA (cerebrovasculair accident of beroerte).

  TIA (transiënt ischemisch accident) CVA (cerebrovasculair accident)
Risicofactoren n = 118* % n = 269* %
Hoge bloeddruk 60 50,8 150 55,8
Hyperlipidemie 30 25,4 73 27,1
Antecedenten van CVA 42 25,6 84 31,2
Vasculaire antecedenten 51 43,2 80 29,7
Diabetes 14 11,9 33 12,3
Roken 21 17,8 43 16,0
Ex-roker 19 16,1 67 24,9
Andere risicofactor** 15 12,7 34 12,6
Geen enkele risicofactor 10 8,5 36 13,4
* Patiënten van wie de informatie bekend is.** Bijv. zwaarlijvigheid, nierinsufficiëntie.Men kan plaatjesaggregatieremmers of anticoagulantia geven om de vorming van plaquestolsels te voorkomen. Men kan ook opereren om een arteria carotis die vernauwd is door een atheroomplaque, te ontstoppen. Maar het aantal patiënten dat in aanmerking komt voor die behandelingen, is beperkt. En bovendien hebben ze niet bewezen dat ze het risico op herhaling van een hersenbloeding verkleinen.

Op zoek naar de ideale behandeling

Om daarop een antwoord te geven, werd een studie uitgevoerd bij meer dan 7.000 patiënten die de laatste 5 jaar een beroerte hadden gekregen. De patiënten werden gerekruteerd in 172 ziekenhuizen in China, Japan, Nieuw-Zeeland en Europa. Sommige patiënten hadden een hoge bloeddruk, andere niet. De resultaten tonen aan dat een behandeling met een bloeddrukverlagend middel (antihypertensivum) plus een waterafdrijvend middel (diureticum) de bloeddruk duidelijk verlaagde, met parallel daarmee een daling van het risico op recidief van beroerte met 28%, ongeacht of de patiënten in het begin van de studie een hoge of normale bloeddruk hadden. Maar bij de patiënten die slechts één bloeddrukverlagend middel hadden gekregen, daalde de bloeddruk maar weinig, wat niet voldoende was om het risico op recidief te verkleinen. Dus, een verlaging van de bloeddruk verlaagt het risico op recidief, ook in afwezigheid van een hoge bloeddruk.

Die resultaten stellen het concept van hoge bloeddruk opnieuw ter discussie: moeten de meeste patiënten preventief een bloeddrukverlagende behandeling krijgen?
Tabel 2 toont de totale incidentie van CVA en de specifieke incidentie bij mannen en vrouwen tijdens het jaar 1984 en de periode 1988-1989. Er was geen significant verschil in de totale incidentie tussen de twee perioden (p groter dan 0,05). Er was evenmin een verschil in specifieke incidentie (p groter dan 0,05) (1).Tabel 2: Incidentie van CVA in België volgens de gegevens van huisartspeilpraktijken in 1984 en 1988-1989 (1).
  1984 1988-1989
Incidentie per 10.000 inwoners 26,2 ± 2,6 23,0 ± 2,7
Verwacht aantal gevallen per jaar   22.371
Incidentie per 10.000 mannen 25,7 ± 4,3 20,8 ± 3,6
Incidentie per 10.000 vrouwen 26,4 ± 4,2 24,9 ± 3,9

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door Dr. Philippe Burton op 15/11/2001 - 00h00 The Lancet, 29 september 2001
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Hoge bloeddruk: op elke leeftijd behandelen! Geüpdatet op 09/07/2002 - 00h00

Op het laatste congres van de Europese Vereniging voor Hypertensie (European Society of Hypertension) werd eens te meer beklemtoond dat hoge bloeddruk steeds moet worden behandeld, ongeacht de leeftijd, onder meer gezien het verband tussen hoge bloed...

Woedeaanvallen slecht voor de gezondheid Geüpdatet op 23/02/2002 - 00h00

Volgens een recente Amerikaanse studie lopen personen jonger dan 60 jaar met een opvliegend temperament en een hoge HDL-cholesterolspiegel (de goede cholesterol) driemaal meer risico op een beroerte. Een goede reden om zich wat filosofischer op te st...

CVA's zijn dodelijk en invaliderend Geüpdatet op 08/03/2005 - 00h00

CVA's worden vandaag nog altijd te weinig behandeld in België. Vandaar dat de Belgian Stroke Council een grootschalige infocampagne heeft gelanceerd om het grote publiek bewust te maken van de gevolgen van deze dodelijke aandoening.

Tijdig beroertes herkennen kan levens redden Geüpdatet op 03/06/2008 - 00h00

Beroertes maken elk jaar 19 000 nieuwe slachtoffers in België alleen. De gevolgen zijn vaak dramatisch. De campagne 'Herken tijdig een beroerte' moet daar een eind aan maken. Een snel optreden bij beroertes betekent achteraf immers een wereld van ver...

Meer artikels