PUBLICITÉ

Hoe om te gaan met stress op het werk? (Slot)

Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 04/07/2006 - 00h00
-A +A

In een vorig artikel zagen we dat stress op het werk op verschillende manieren tot uiting kan komen. Om te beletten dat uw gezondheid eronder gaat lijden en dat u in een spiraal van chronische ziekten belandt, is het belangrijk dat u ermee leert omgaan.

PUB

Enkele tips om uw stress op het werk te verminderen

  • Vraag minstens één keer per trimester een gesprek aan met uw baas om uw taken en uw prestaties te bespreken. Als dat soort besprekingen gebruikelijk is op uw werk, maak dan van de gelegenheid gebruik om zaken aan te kaarten die bij u misschien stress opleveren. Stel de essentiële vragen: Wat verwacht het bedrijf van me in de job die ik doe? Wat zijn de doelstellingen van de firma en hoe kan ik daar concreet aan meewerken? Wat vindt u van mijn prestaties? Wat zijn mijn sterke punten, en wat moet ik verbeteren? Wat kan ik van uw kant verwachten als er zich een probleem voordoet met mijn job of met mijn dienst? Als ik even goed blijf presteren, hoe en wanneer denkt u me daarvoor te belonen?

  • Beheer uw tijd goed. Als uw werkdag er op zit, laat dan uw werk achter op uw bureau, ook als u thuis werkt. Als u uw privéleven opoffert om meer te werken, zult u dat op de duur misschien zwaar bekopen met stress. Als uw werkgever u glijdende uren voorstelt, profiteer er dan van om die aan uw werkstijl aan te passen. Begin 's ochtends vroeger zodat u over de middag tijd kunt vrijmaken om bijvoorbeeld aan yoga te doen of te turnen.

  • Leer af te haken. Door de nieuwe technologieën zoals de gsm en het internet bent u permanent beschikbaar, ook voor uw klanten en uw collega's. Zorg er wel voor dat de scheidingslijn tussen uw privéleven en uw beroepsleven niet gaat vervagen door die technologie. Laat uw gsm van de firma op het werk als u hem niet echt nodig hebt. Of neem u voor om niet te antwoorden als u samen bent met uw gezin of met vrienden.
    Lees uw professionele mails liever op het werk, niet thuis.

  • Overweeg eventueel om ontslag te nemen. Als u zich echt niet lekker voelt op uw werk en de stress ook ondanks de bovenstaande tips blijft aanhouden, is het misschien tijd om van baan te veranderen. Probeer uw situatie juist in te schatten: ligt het probleem bij u of bij uw job? Zorg er wel voor dat u een andere baan hebt voor u ontslag neemt. Het werkloos zijn zal u vast ook stress bezorgen.
Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 04/07/2006 - 00h00 'Managing job stress', webmd.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Stress op het werk: hoe ermee om te gaan? (1) Geüpdatet op 06/06/2006 - 00h00

Stress op het werk kan op verschillende manieren tot uiting komen en tast ons lichaam op diverse manieren aan. Kantoormateriaal dat niet naar behoren werkt, de telefoon die onophoudelijk rinkelt: het zijn stuk voor stuk lichte stressbronnen . Te veel...

Beter leren luisteren door te herformuleren Geüpdatet op 05/06/2007 - 00h00

Goed kunnen communiceren , is een kunst die bij sommigen een natuurlijke gave lijkt. Okay, maar je kunt die kunst ook leren. Door anderen te observeren en te imiteren, maar ook door na te denken, te leren en te oefenen. Ziehier een oefening om op een...

Als stress chronisch wordt … Geüpdatet op 14/04/2015 - 09h24

Stress is een natuurlijke reactie van ons lichaam op een mogelijk gevaar. Het is dus een nuttige prikkel om ons tot actie aan te zetten en ervoor te zorgen dat we ons aan de situatie aanpassen. In zoverre is stress een goede zaak. Maar alles verander...

Hoe overleef je een complex? Geüpdatet op 03/04/2007 - 00h00

Dat diegene zonder een of meerdere complexen de eerste steen werpt! Wat de mensen van elkaar doet verschillen, zijn niet zozeer de complexen zelf, maar wel de manier om ermee om te gaan. Sommige kunnen dat erg goed, terwijl anderen de indruk hebben d...

Meer artikels