PUBLICITÉ

Hoe kritiek op een collega uiten?

Geüpdatet door Psychonet Production, bewerkt door Philippe Burton op 30/04/2014 - 16h20
-A +A

Als collega's hun werk afroffelen of menen dat alles veroorloofd is, zou men hen wel eens van antwoord willen dienen.

Maar hoe kan men een medewerker bekritiseren?

Enkele tips van psychiater en consulent François Lelord.

PUB

Weldoordachte kritiek leveren

De gouden regel is niet emotioneel reageren.
Men mag de werknemer enkel aanvallen op zijn manier van werken. "Men mag enkel kritiek geven op gedrag dat men kan veranderen, men mag geen commentaar geven op de persoonlijkheid", verklaart Francois Lelord. "Dat zou uw collega kwetsen en hem laten verstaan dat hij niet kan veranderen.

"Schreeuw niet: "Je bent een egoïst, want je neemt je vakantie zonder de anderen iets te vragen", maar zeg eerder: "Het zou beter zijn als je met ons overlegt vooraleer vakantie te nemen!"

Vormelijk

Het is zelden aangenaam uit te varen tegen een collega. Laat het hem merken opdat hij niet zou denken dat u er een sadistisch genoegen in vindt hem aan te vallen.

"Het is beter te zeggen dat men niet graag kritiek levert", vervolgt de specialist. Dat toont aan dat men achting, respect heeft voor de betrokkene. Men moet blijk geven van empathie. "Men kan ook beginnen met te zeggen dat men het standpunt van de collega begrijpt, maar dat men zelf een andere mening heeft, vandaar de kritiek."

Als het gaat om een belangrijk probleem, moet men een formele en begrijpelijke kritiek formuleren om zijn standpunt duidelijk te maken, eerder dan in de gauwte", raadt Francois Lelord aan.
Zoniet is er een risico dat uw woorden onvoldoende draagwijdte hebben en dat veranderingen op zich zullen laten wachten!

Initialement publié par Psychonet Production, bewerkt door Philippe Burton le 26/02/2003 - 00h00 et mis à jour par Psychonet Production, bewerkt door Philippe Burton le 30/04/2014 - 16h20

Psychonet Production

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Als een promotie destabiliseert... Geüpdatet op 15/10/2002 - 00h00

U hebt eindelijk promotie gekregen! U bent trots op uzelf. U kijkt met spanning uit naar uw nieuwe wedde en uw nieuwe bevoegdheden. Maar de eerste dagen hebt u het moeilijk. U bent gespannen. Men houdt u in de gaten. Waarom die ontreddering?

Meer artikels