PUBLICITÉ

Hoe groot is de kans dat u longkanker krijgt?

Longkanker is de dodelijkste kanker. Het is de doodsoorzaak nummer één door kanker bij mannen. Roken is de belangrijkste risicofactor, maar er zijn nog heel veel andere factoren die het risico op het ontstaan van longkanker vergroten.

PUB
  • Question 1 sur 9Rookt u of hebt u gerookt?
  • Question 2 sur 9Rookt u passief of hebt u in het verleden passief gerookt?
  • Question 3 sur 9Verricht u een beroep waarbij u aan kankerverwekkende stoffen zoals asbest blootstaat of hebt u dat gedaan?
  • Question 4 sur 9Staat u bloot aan of hebt u blootgestaan aan radon?
  • Question 5 sur 9Bent u jonger dan 65 jaar?
  • Question 6 sur 9Hebt u een aandoening van de luchtwegen of dat gehad (rokerslong, silicose, tuberculose enz.)?
  • Question 7 sur 9Hebt u al eens longkanker gehad?
  • Question 8 sur 9Bent u al ooit behandeld met radiotherapie in de borststreek?
  • Question 9 sur 9Woont u of hebt u in een buurt gewoond waar de lucht sterk vervuild is (verkeer, industrie)?
Initialement publié par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 25/01/2013 - 17h51 et mis à jour par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 09/03/2016 - 15h28

Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, Collection Soigner, les cancers du poumon, http://www.arc-cancer.net/Brochures/les-cancers-du-poumon.html.  Cancer info (octobre 2009), « Cancers du poumon - Les facteurs de risque des cancers bronchiques ». « Projection de l’incidence et de la mortalité par cancer en France en 2011 », Rapport technique InVS, 11 juillet 2011.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Ook jonge vrouwen krijgen longkanker. Geüpdatet op 09/01/2002 - 00h00

Een dertigtal jaar geleden leerden de studenten geneeskunde dat longkanker vooral voorkwam bij mannen, gewoonlijk tussen de leeftijd van 55 en 70 jaar. Nu komt longkanker ook alsmaar meer voor bij vrouwen, ook jongere vrouwen.

Longkanker: wat zijn de waarschuwingssignalen? Geüpdatet op 10/03/2014 - 17h18

Longkanker staat op plaats twee en drie van de meest voorkomende kankers. Maar het is wel de kanker met het hoogste sterftecijfer. Twee problemen houden de wetenschappers op dit moment bezig, en dat zijn de sterke stijging van deze kanker bij vrouwen...

Meer artikels