PUBLICITÉ

Het is niet gemakkelijk bejaard te zijn

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 02/09/2014 - 11h00
-A +A

Zelfmoord bij bejaarden is vaak nog taboe.

Zelfmoord komt nochtans veel meer voor bij bejaarden dan bij jongere mensen.

PUB

Het aantal zelfmoorden vergroot met ouder worden

Als we praten over zelfmoord, denken we vaak aan jonge mensen. Maar wist u dat het aantal zelfmoorden toeneemt met de leeftijd?

Als we het aantal gevallen van zelfmoord in België per leeftijdsgroep analyseren, stellen we vast dat:

 • Het grootste aantal bij zeventigplussers ligt.
 • Er een sterke stijging van het aantal zelfmoorden is rond de leeftijd van 75 jaar en er een tweede stijging is vanaf de leeftijd van 85 jaar.
 • Voor de groep van mensen jonger dan 70 jaar de zelfmoordpiek rond 45 jaar ligt.

Waarom zetten bejaarden makkelijker de stap naar zelfmoord?

Met het ouder worden nemen de problemen hand over hand toe. Bovenop de gezondheids- en andere problemen in het dagelijkse leven zijn er nog de mensen in de omgeving die wegvallen: de ouders die sterven, soms ook de eigen partner - vaak een heel zware opdoffer -, vrienden en bekenden die de ene na de andere wegvallen, om nog niet te spreken van het mogelijke verlies van de eigen kinderen, wat een extra zware beproeving is.

Ouder worden heeft ook een impact op het zelfbeeld door het lichaam dat veroudert, de vergankelijkheid van de schoonheid, enz. Vaak krimpen ook de sociale relaties en gaan oudere mensen lijden onder eenzaamheid. Ze hebben het gevoel "niet meer mee te tellen".

Met het ouder worden, worden mensen ook afhankelijker en verliezen ze geleidelijk aan hun autonomie. Ze zien zichzelf achteruitgaan (gehoor, ogen, stappen gaat moeizamer, enz., om nog maar te zwijgen van ziekten) en dat maakt ze soms heel bang. Oud worden is een ziekte die niet te genezen is.

Door al die pijnlijke ervaringen steken depressies en zelfmoordgedachten vaak de kop op.

Hoe moeten we reageren als een bejaarde zegt zelfmoord te willen plegen?

Het is bekend dat mensen die zelfmoord plegen vaak eerst met hun omgeving praten over die ‘optie’ voor ze tot de daad overgaan.

Het is altijd moeilijk om te reageren als iemand zegt dat hij zelfmoord wil plegen. Als het oudere mensen zijn, is het nog moeilijker om te weten hoe we ons moeten gedragen.

Het Centrum voor Zelfmoordpreventie geeft tips om er beter mee te leren omgaan:

 • Wijs het gesprek niet af, maar "praat openlijk over de wens om te sterven".
 • Moedig de persoon in kwestie aan om contact te zoeken met een professioneel hulpverlener (psycholoog, arts, enz.)
 • En zoek zelf hulp indien nodig.

Dit doet u dan weer beter niet:

 • De u toevertrouwde informatie minimaliseren of net dramatiseren
 • Oordelen
 • Moraliseren
 • Op de persoon in kwestie inpraten en zeggen dat hij voor zijn familie en vrienden moet leven
 • Recepten geven om gelukkig te zijn
 • U sterker engageren dan u eigenlijk aankunt
 • Ermee instemmen dat het een geheim is dat onder u tweeën moet blijven
 • De verantwoordelijk voor de begeleiding op u alleen nemen

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding heeft ook een telefoonnummer waar mensen met een depressie of hun omgeving terechtkunnen: Bel naar het nummer 1813

Initialement publié par Pierre Dewaele le 08/04/2002 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 02/09/2014 - 11h00

Revue Médicale de Liège, februari 2002. Centre de Prévention du Suicide

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Zelfmoord in Vlaanderen neemt toe Geüpdatet op 28/01/2003 - 00h00

Zelfmoord is een probleem dat iedereen aanbelangt. Eind vorig jaar heeft Vlaams Minister van Volksgezondheid Mieke Vogels in Antwerpen 900 personen bijeengebracht om daarover te discussiëren.

Meer artikels