PUBLICITÉ

Het 'battered child syndrome'

Geüpdatet door Isabelle Eustache, bewerkt door Danielle Pickman op 23/08/2016 - 13h59
-A +A

Het "battered child syndrome" (vorm van kindermishandeling waarbij het kind door elkaar wordt geschud) staat opnieuw in de trieste actualiteit. Het is een zeer ernstig probleem dat vaak slecht wordt aangepakt.

PUB

Het battered child syndrome is niet noodzakelijk kindermishandeling in de strikte zin van het woord, maar kan ook het gevolg zijn van een overdreven reactie van de ouders uitgelokt door het wenen en het schreien van de baby. Het herhaald schudden van het hoofd kan ernstige neurologische restletsels veroorzaken.

Drie omstandigheden

Het battered child syndrome wordt vooral gezien in de volgende drie omstandigheden:

 • verwaarlozing: de baby houdt niet op met wenen, het geschrei wordt ondraaglijk, de vader krijgt het op zijn zenuwen, neemt het kind op en schudt het opdat het zou ophouden met wenen;
 • verkeerde reanimatie: de baby lijkt een malaise te krijgen, de moeder raakt in paniek, is bang voor wiegendood en in haar paniek schudt ze het kind hevig opdat het zou ademen en weer een normale kleur zou krijgen;
 • mishandeling: nog moeilijker op te sporen; het kind wordt bewust door elkaar geschud.

Zeer ernstige gevolgen

Het door elkaar schudden veroorzaakt hersenbloedingen die vaak moeilijk kunnen worden opgespoord (CT-scan, radiografie, oogfundusonderzoek). De gevolgen voor de hersenen zijn echter dramatisch als het kind niet dadelijk wordt behandeld. Bovendien wordt de ernst van het trauma zeer vaak onderschat.Volgens een studie bij een 30-tal kinderen die werden gevolgd vanaf de leeftijd van 1 tot 17 jaar, vertonen dergelijke baby's geen normale ontwikkeling. De mortaliteit (of sterfte) bedraagt ongeveer 10%, en 50% van de kinderen die het overleven, vertoont zichtbare restletsels:

 • hemiplegie (verlamming van een lichaamshelft),
 • tetraplegie (verlamming van de vier ledematen),
 • ernstige gezichtsstoornissen,
 • epilepsie (of vallende ziekte).

De andere helft lijkt te herstellen, maar op lange termijn zijn toch gevolgen zichtbaar:

 • lichte mentale achterstand,
 • leerproblemen,
 • gedragsstoornissen,
 • enz.

Initialement publié par Isabelle Eustache, bewerkt door Danielle Pickman le 22/10/2002 - 00h00 et mis à jour par Isabelle Eustache, bewerkt door Danielle Pickman le 23/08/2016 - 13h59
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Waarom wil mijn kind niet slapen? Gepubliceerd op 20/01/2014 - 17h08

Van de eerste nachten tot de periode dat het kind naar school begint te gaan, is zijn slaapgedrag een van de belangrijkste gespreksonderwerpen van de ouders. En terecht: de slaap is enorm belangrijk voor de gezondheid van het kind, maar ook voor het...

Meer artikels