PUBLICITÉ

De hersenen van adolescenten spelen hen parten!

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 14/02/2006 - 00h00
-A +A

Eigen emoties ontcijferen is niet gemakkelijk en gaat via een erg lang leerproces, zelfs voor de eenvoudigste emoties. Een kindje weet bijvoorbeeld niet dat het honger heeft. Het voelt zich niet goed, maar het kan niet om eten vragen. Het voelt dat er iets is, maar kan het niet duiden. Later zal het kind dit leren identificeren, maar dat vraagt tijd. Het leerproces voor emoties is echter complexer en duurt langer.

PUB

De emoties van anderen ontcijferen

Dit leerproces van complexe emoties wordt nog moeilijker als men de emoties van iemand ander moet leren ontcijferen. Wanneer u tegenover iemand anders staat, interpreteert u zijn houding onbewust, analyseert u of hij blij, verdrietig, woedend... is. Het is een zeer nuttige vaardigheid om u aan uw gesprekspartner te kunnen aanpassen. Neuropsycholoog Deborah Yurgelun-Todd bestudeerde de vaardigheid van adolescenten om emoties te begrijpen. Die blijkt veel minder goed ontwikkeld te zijn dan bij volwassenen!Hoe ging ze tewerk om tot deze conclusie te komen? De jongvolwassenen kregen foto's met portretten te zien. Ze moesten zeggen welke emotie ze op de foto zagen. De volwassenen maken heel weinig fouten, maar jongeren van minder dan 14 verwarren vaak verschillende emoties: soms interpreteren ze angst bijvoorbeeld als irritatie of verdriet: Deze vaardigheid om de emoties van anderen te begrijpen, neemt toe met de leeftijd: hoe ouder men wordt, des te beter men de ander op een correcte manier kan analyseren. Wat zijn de gevolgen van deze vaststellingen? Voor de leeftijd van 14 jaar mag men zich vergissen. Iemand kijkt u op straat aan en u denkt dat hij een hekel aan u heeft: bij de eerste oogopslag hebt u het gevoel dat u aangevallen wordt. Iemand lacht en u denkt dat u wordt uitgelachen. Als u zich slecht in uw vel voelt, is de kans des te groter dat u de verkeerde signalen interpreteert! Daardoor worden de menselijke verhoudingen alleen maar moeilijker!Wat moet ik doen? Misschien dit fenomeen aan de jongeren uitleggen en vervolgens proberen om hen uit te leggen wat u voelt wanneer iets in de relatie u vreemd overkomt. Het kan ook heel interessant zijn om hen te tonen dat het oordeel dat ze over iemand anders vellen totaal fout kan zijn... Dit kan hen allemaal helpen om sneller rijp te worden en wat afstand te nemen van hun gevoelens…

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 14/02/2006 - 00h00 Naar een interview van Dr. Yurgelun-Todd, neuropsycholoog van het Mc Lean Hospital in Belmont (USA).
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Hoe helpt u uw kinderen af van heimwee? Geüpdatet op 30/01/2007 - 00h00

Gelegenheden zijn er genoeg voor uw kinderen om eens een paar dagen of zelfs weken het ouderlijke nest te verlaten, of het nu gaat om school- of ontspanningsactiviteiten. Sneeuw- of zeeklassen, hoevevakanties, taal-, vakantie- of scoutskampen, sports...

Mijn kind heeft pijn, wat nu? Geüpdatet op 20/09/2005 - 00h00

Een kind kan vallen, zich pijn doen en wenen en daar sta je dan als ouder, je doet alle moeite om het kind te troosten. Maar je weet niet altijd hoe! Hieronder vindt u alvast een aantal tips die écht helpen.

Meer artikels