PUBLICITÉ

Hersenen herstellen met muziek

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 04/03/2008 - 00h00
-A +A

Na een cerebrovasculair accident (CVA) of beroerte, is revalidatie van het allergrootste belang, vooral tijdens de eerste dagen na het accident. Finse onderzoekers hebben aangetoond dat naar muziek luisteren kan helpen om de prestaties van de hersenen te verbeteren.

PUB

Men staat er niet altijd bij stil, maar naar muziek luisteren is een activiteit die ontzettend veel reacties oproept in de hersenen. Muziek in het algemeen en liedjes in het bijzonder (omdat ze muziek combineren met woorden) doen de beide hemisferen van de hersenen reageren én verschillende centra: emoties, geheugen, aandacht, enz. De delen van de hersenen die geactiveerd worden bij het luisteren naar muziek, zijn talrijk en de stimulatie is positief. Dat werd al aangetoond bij heel wat aandoeningen (dyslexie, de ziekte van Alzheimer…). Finse onderzoekers wilden nagaan of het luisteren naar muziek het herstel zou kunnen bevorderen van patiënten met een cerebrovasculair accident.

De eerste dagen zijn cruciaal

Een cerebrovasculair accident doet zich voor wanneer de toevoer van het bloed naar de hersenen onderbroken wordt (door een verstopte slagader of een klontertje bijvoorbeeld) of wanneer een bloeding optreedt in de hersenen. De hersengebieden die geen bloed meer krijgen, functioneren niet meer en het hersenweefsel kan schade oplopen.
Na het accident kunnen de hersenen weer functioneren en komt de schade aan het licht. De verbetering van de capaciteiten wordt dan bepaald door een aantal factoren. De resultaten van de Finse studie die deze maand gepubliceerd werden in het wetenschappelijk tijdschrift Brain (hersenen) tonen aan dat luisteren naar muziek de prestaties van de hersenen verbetert drie maanden na het CVA en zes maanden erna en dat op verschillende vlakken: reactiesnelheid, aandacht, concentratie, geheugen, enz. Om tot dat besluit te komen, lieten de onderzoekers patiënten een of twee uur per dag luisteren naar muziek van hun keuze. Een andere patiëntengroep luisterde naar boeken op audiocassetten. Zo kon de invloed van het gesproken woord vergeleken worden met die van muziek. Beide patiëntengroepen kregen ook het bezoek van een muziektherapeut om het luisteren te stimuleren. Een derde groep patiënten kreeg geen muziek en geen audioboeken. De resultaten maken duidelijk dat de groep die naar muziek luisterde meer vooruitgang boekte dan de groep die naar een boek of een tekst luisterden.

Omdat revalidatie belangrijk is

De resultaten bleken niet alleen op het vlak van cognitieve prestaties, maar ook wat het humeur betreft. Op dat laatste vlak is de vooruitgang evenwel minder significant. De patiënten die naar muziek luisterden, waren minder gedeprimeerd na hun beroerte dan de andere. Dit onderzoek toont aan dat revalidatie bij CVA-patiënten wel degelijk de moeite loont en dat de revalidatiekinesitherapie zich niet mag beperken tot de mobiliteit van de ledematen. De onderzoekers richten hun boodschap niet alleen tot het verzorgend personeel die vaak al overstelpt is met werk, maar ook tot de naasten van de patiënten. Bij CVA-patiënten is elke vorm van stimulatie belangrijk en vooral muziek blijkt doeltreffend te zijn.

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 04/03/2008 - 00h00 Sarkamo, T.; Brain, Feb. 2008
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Muziek is goed voor het hart Geüpdatet op 11/01/2010 - 00h00

Naar muziek luisteren is niet alleen goed voor het moreel, maar ook voor het hart , letterlijk dan. Muziek verzacht ook pijn en angsten. Wacht dus niet langer en luister elke dag naar uw lievelingsmuziek...

Muziek helpt tegen kanker Geüpdatet op 05/09/2011 - 11h21

Uit een meta-analyse van hedendaagse, wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat muziektherapie zou helpen tegen kanker . Muziek zou vooral de levenskwaliteit van de patiënten sterk verbeteren.

Is muziek vergelijkbaar met een drug? Gepubliceerd op 19/01/2011 - 10h10

Wetenschappers hebben zich verdiept in de reacties van onze hersenen wanneer we naar onze favoriete muziek luisteren. Welnu, het beloningscircuit , dat aan de basis ligt van elke verslaving, speelt een rol in het antwoord op de door ons gestelde vraa...

Hersenen en muziek: zijn ze in harmonie? Geüpdatet op 21/09/2015 - 15h19

Naar muziek luisteren moet je leren, maar de smaak voor muziek is ook een aangeboren kwaliteit. We hoeven maar heel jonge kinderen te observeren die een liedje horen… en er spontaan op beginnen te dansen. Maar muziek beluisteren is meer dan alleen ma...

Meer artikels