PUBLICITÉ

Heel goede invloed van de arts

Gepubliceerd door Isabelle Eustache op 20/05/2003 - 00h00
-A +A

Iemand die sedentair is en opnieuw geregeld een fysieke activiteit begint te ondernemen, heeft meer kans op slagen als hij raad en een trainingsprogramma vraagt aan zijn arts. Hetzelfde geldt voor zijn voeding. Als een professional op het vlak van gezondheid aan zijn patiënt vraagt meer fruit en groenten te eten, zal daar meer naar worden geluisterd. Betrek uw arts dus bij uw gezondheidsdoelstellingen!

PUB

Fysieke beweging voorgeschreven door een arts is efficiënt!

Om de efficiëntie op lange termijn te meten van een arts die een trainingsprogramma voor een liefhebber voorschrijft , werd een studie gevoerd in 42 praktijken voor algemene geneeskunde in Nieuw-Zeeland. Alle patiënten tussen 40 en 79 jaar die geen fysieke activiteit hadden en naar hun huisarts gingen, werden opgenomen in de studie. De artsen gaven mondelinge en schriftelijke tips voor een fysieke activiteit tijdens een gewone raadpleging en trainingsspecialisten verzorgden de ondersteuning per telefoon en per brief. De controlegroep kreeg enkel de gebruikelijke behandeling. De opvolgingsgraad bedroeg 85%. Vergeleken met de controlegroep steeg het gemiddelde totale energieverbruik met meer dan 9 kcal/kg/week en de ontspanningsactiviteit 2,7 kcal/kg/week of 34 minuten per week bij personen die het activiteitenprogramma volgden. Bovendien steeg de verhouding van patiënten die meer dan 2,5 uur per week spendeerden aan een ontspanningsactiviteit in de groep waarbij de arts tussenkwam met 9,7% in vergelijking met de controlegroep. De vragenlijsten over de levenskwaliteit tonen een significante verbetering aan in het aanvoelen van de algemene gezondheid, de fysieke rol, de vitaliteit en pijn bij personen die advies hadden gekregen van hun arts.

Volg de raad van uw arts: eet meer fruit en groenten!

Bijna 270 patiënten tussen 18 en 70 kregen kort advies over hun individuele voedingsgewoonten, gebaseerd op een veranderingsmodel. Vervolgens werden ze vergeleken met personen die geen advies hadden gekregen over hun voedingsgewoonten (de controlegroep).Het gebruik van fruit en groenten steeg in twaalf maanden tijd met anderhalve portie in de groep "gewoontenadvies" en met 0,9 porties per dag in de controlegroep.De verhouding van deelnemers die meer dan vijf porties per dag aten, steeg respectievelijk 42% en 27%. Individueel advies van een arts vergemakkelijkt dus het volgen van een gezondheidsprogramma. Deze vaststelling is des te interessanter, omdat het enerzijds artsen stimuleert voor hun patiënten programma's uit te werken en anderzijds de patiënten zelf aanspoort hulp te vragen.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache op 20/05/2003 - 00h00

Steptoe A. et coll., BMJ, 326 : 855-861, 2003. Elley C.R. et coll., BMJ, 326: 793-806, 2003.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Obstructieve slaapapneu: iedereen loopt risico! Gepubliceerd op 11/06/2013 - 12h04

Leeftijd en Body Mass Index (BMI) zijn bekende risicofactoren van het obstructieve slaapapneusyndroom (SAS). Toch komt deze stoornis ook voor bij andere leeftijds- en gewichtscategorieën. Dit duidelijke risicoprofiel zou tot een onderdiagnose van and...

Roken: jonge moeders moeten geholpen worden Geüpdatet op 05/08/2003 - 00h00

In de meest kansarme milieus rookt tot 60 % van de vrouwen die borstvoeding geven! Vandaar dat het essentieel is om preventieprogramma's op maat te ontwikkelen. Ziehier een geslaagd voorbeeld uit de Verenigde Staten.

Meer artikels