PUBLICITÉ

Hasj maakt depressief en schizofreen

Gepubliceerd door Isabelle Eustache : Aanpassing: Dr. Philippe Burton op 10/12/2002 - 00h00
-A +A

Cannabisgebruikers lopen meer risico om depressief en schizofreen te worden. En hoe jonger men ermee begint, des te groter is het risico.

PUB

Moet het gebruik van cannabis al dan niet uit het strafwetboek worden gehaald?Het debat is zeker nog niet gesloten, temeer daar er alsmaar meer tegenargumenten zijn. Uit drie studies blijkt namelijk aan dat er een verband bestaat tussen hasjgebruik en psychiatrische stoornissen.

De gezondheid van jongeren in gevaar

De analyses tonen duidelijk aan dat de gezondheid van jongeren die regelmatig roken, gevaar loopt. Af en toe een joint roken veroorzaakt beslist geen ernstige stoornissen, maar vanaf de adolescentie regelmatig hasj roken is zeer gevaarlijk.De eerste studie werd uitgevoerd bij 1.037 jonge Nieuw-Zeelanders die geboren waren tussen 1972 en 1973 en tijdens de adolescentie cannabis zijn beginnen te roken. De auteurs stellen vast dat ze viermaal meer risico lopen op psychiatrische stoornissen op volwassen leeftijd dan niet-rokers. Hoe jonger ze begonnen te roken, hoe groter het risico. Een Australische groep toonde aan dat adolescenten die regelmatig cannabis gebruiken, meer risico lopen op depressie en angst.En een studie uitgevoerd bij 50.000 Zweden meldt dat het risico op schizofrenie op volwassen leeftijd 30% hoger is.De drug heeft dus een niet te verwaarlozen invloed op de geestelijke gezondheid. De risico's van cannabis zijn reëel, zeker als er nog andere psychologische risicofactoren zijn. Omdat er een duidelijke relatie is tussen cannabis en het optreden van psychiatrische stoornissen moet een preventief beleid worden gevoerd.

Adolescenten zouden daarmee rekening moeten houden en zouden minder hasj moeten roken of, beter nog, er volledig mee kappen.
Gepubliceerd door Dr. Philippe Burton op 10/12/2002 - 00h00 British Medical Journal, vol 325, pp 1195-8; 1199-1201; 1212-3; 1183-4, 22 november 2002
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Cannabis en schizofrenie: verband opnieuw bevestigd Gepubliceerd op 11/03/2014 - 12h31

Voor de zoveelste keer is een verband aangetoond tussen cannabis en schizofrenie. Wie cannabis gebruikt loopt een verhoogd risico op schizofrenie. Psychisch kwetsbare personen of mensen met antecedenten in hun familie onthouden zich dus beter!

Cannabis: de impact op de gezondheid van jongeren Geüpdatet op 18/05/2016 - 17h37

Cannabis is een psychotrope plant en komt als drug voor in twee vormen: marihuana of wiet zijn de gedroogde bloemtoppen, bij hasj wordt de hars van de plant gebruikt. De drug richt bij 5 tot 10% van de jonge gebruikers hersenschade aan. Een woordje u...

Meer artikels