PUBLICITÉ

Hartstilstand, hartinfarct: meteen denken aan een defibrillator

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 09/09/2015 - 13h00
-A +A

Na een hartstilstand of een hartinfarct zijn de eerste minuten uiterst belangrijk.

De terbeschikkingstelling van defibrillatoren, toestellen die reddende elektrische schokken toedienen, op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn, helpt levens redden. Onze informatie doet dat ook.

PUB

Defibrillatoren, de oplossing bij hartstilstanden en -infarcten

In België worden jaarlijks ongeveer 10.000 mensen het slachtoffer van een hartinfarct. Bij de grote meerderheid van deze patiënten leidt het infarct (het afsterven van een deel van de hartspier ten gevolge van de obstructie van een kransslagader) tot fibrillatie.

Fibrillatie komt overeen met een ongecontroleerde samentrekking van de hartspier: deze begint te 'trillen' en is niet meer in staat om haar rol als pomp te vervullen. Dat is wat men een hartstilstand noemt. In dit geval, kan een defibrillator gebruikt worden om een elektrische schok toe te dienen zodat het hart zijn normaal ritme terugvindt.

Wacht niet om een defibrillator te gebruiken...

"Volgens de statistieken, zegt dr. Van de Casseye, algemeen directeur van de Belgische Cardiologische Liga, bedragen de overlevingskansen na 5 à 6 minuten 5 tot 10% als niets ondernomen wordt na een hartstilstand. Als men hartmassage toepast en een defibrillator gebruikt, bedragen de overlevingskansen 50 tot 70%." Jammer genoeg zijn de hulpdiensten zelden ter plaatse binnen deze weliswaar zeer korte tijdsspanne.

Daarom is het belangrijk automatische externe defibrillatoren (AED's) ter beschikking te stellen van de mensen in bedrijven, restaurants, concertzalen of winkelcentra… Almaar meer mensen laten een defibrillator inplanten en er zijn in België intussen al duizenden AED’s (automatische externe defibrillator) verspreid in openbare ruimten. Mensen kunnen nu ook gratis ReaApp downloaden, een app voor Smartphone die aangeeft waar de dichtstbijzijnde defibrillator te vinden is. Maar niet iedereen voelt zich (al) zeker genoeg om het toestel te gebruiken. Zo zegt 47% van de bevolking zich niet in staat te voelen om in te grijpen bij een hartstilstand. Het is wel zo dat in ons land het gebruik van een defibrillator door Jan met de pet, in het geval van een hartstilstand pas toegelaten is sinds 2007, wat het geringe aantal AED's gedeeltelijk verklaart.

Initialement publié par Julie Luong, gezondheidsjournaliste le 07/09/2009 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 09/09/2015 - 13h00

www.cardiologischeliga.be

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Een leven redden vergt moed! Gepubliceerd op 18/05/2017 - 17h02

Een leven redden is niet iedereen gegeven. Toch ligt het in bijna ieders bereik. Dat is toch de les die de Belgische Cardiologische Liga wil verspreiden. Om iedereen aan te sporen levens reddende handelingen te stellen, heeft de Liga verschillende du...

Plotse dood bij sporters voorkomen Geüpdatet op 04/04/2006 - 00h00

Plotse dood komt niet heel vaak voor in de sport. Het komt voor bij 1 à 2 sporters op de duizend. In bijna alle gevallen vindt men een cardiale oorzaak. Het klinisch onderzoek dat uitgevoerd wordt voor een geschiktheidsattest zou meer moeten zijn dan...

Luchtvervuiling in vliegtuigen Geüpdatet op 09/01/2002 - 00h00

Reeds jaren vertonen passagiers en het vliegend personeel allerlei gezondheidsproblemen zoals huidirritatie en ademhalingsproblemen. Dit zou te wijten zijn aan de slechte kwaliteit van de lucht in de passagiersvliegtuigen.

Meer artikels