PUBLICITÉ

Hartinsufficiëntie bij senioren: een moeilijk probleem

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 12/03/2013 - 12h19
-A +A

Het hart is een pomp die noodzakelijk is voor de goede werking van de bloedsomloop. Het lichaam is zeer gevoelig voor het minste hartprobleem.

Als het hart om één of andere reden niet meer goed pompt, spreken we van hartinsufficiëntie of hartfalen.

Hartfalen komt zeer frequent voor bij bejaarden en is bijzonder moeilijk te behandelen.

PUB

Hartinsufficiëntie komt vrij frequent voor en neemt toe met de leeftijd

De frequentie van hartinsufficiëntie verdubbelt om de 10 jaar tussen de leeftijd van 40 en 80 jaar. Meer dan 10% van de 80-plussers lijdt aan hartfalen.

De mensen sterven nu minder aan acute hartproblemen, maar vertonen vaker restletsels. Dat is één van de verklaringen voor de toename van hartinsufficiëntie bij bejaarden.

De behandeling is er ongetwijfeld sterk op vooruitgegaan, maar het blijft moeilijk een ziek hart te behandelen. Dat blijkt onder meer uit het aantal recidieven na de eerste episode: meer dan 1 op 3.

Wat vermoeit het hart?

Met de leeftijd werkt de hartspier minder goed. Dat valt niet te ontkennen. De spiervezels van het hart worden stug, de hartfrequentie en het hartdebiet passen zich minder goed aan aan inspanningen en het hart wordt zwakker.

Hartinsufficiëntie wordt echter vooral veroorzaakt door acute en chronische ziekten:

 • Systolische arteriële hypertensie.
  Geïsoleerde systolische hypertensie is vaak te wijten aan atheromatose (afzetting van vetten op de wand van de slagaders). Doordat het hart tegen een hogere druk moet pompen, moet het harder werken om het hartdebiet op peil te houden.
 • Ziekte van de coronaire arteriën.
  De coronaire arteriën voorzien de hartspier van bloed en zuurstof. Ze kunnen geheel of volledig verstoppen (met een myocardinfarct als gevolg). De spierweefsels die onvoldoende zuurstof krijgen, kunnen worden aangetast of afsterven. Vernietigde spierweefsels worden vervangen door andere weefsels, die echter niet meer kunnen samentrekken. Afhankelijk van de ernst van de letsels vermindert de totale kracht van het hart.
 • Ritmestoornissen of aritmieën.
  Ritmestoornissen zijn erg schadelijk. Het hart kan dan immers niet meer zo goed werken: er zijn immers 4 hartcaviteiten (2 voorkamers en 2 ventrikels) die goed moeten worden gevuld en zich goed moeten ledigen, wat geen ruimte laat voor desorganisatie...
 • Hartkleplijden.
  Aantasting van de hartkleppen is een frequente oorzaak van hartinsufficiëntie. In sommige gevallen kunnen de kleppen de 'poort' tussen de hartcaviteiten niet meer waterdicht afsluiten. In andere gevallen is 'de poort' te nauw zodat het bloed er niet meer goed doorkan.
 • ...en talrijke andere ziekten.
  De hartspier kan aangetast zijn (cardiomyopathie), het hart kan lijden onder bloedarmoede (anemie) of een slechte werking van de schildklier, enz. Bij bejaarden komen vaak atypische vormen voor.Hartinsufficiëntie rond de leeftijd van 50 jaar kan bijv. het gevolg zijn van een myocardinfarct. In dat geval is de oorzaak bekend en zijn de diagnose en de prognose duidelijk.

 

Initialement publié par Pierre Dewaele le 15/04/2002 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 12/03/2013 - 12h19

Dr. Stéphanie Lehmann. Bounhoure J.P. Le Quotidien du Médecin. Maandag 28 januari 2002; 7053: 1-7; dinsdag 29 januari 2002; 7054: 1-7.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Hartfalen: kortademigheid opsporen Geüpdatet op 20/04/2016 - 11h24

Hartfalen treft meer dan 200.000 Belgen. Toch is deze ziekte is onbekend bij het grote publiek, met namelijk verwarring rond de symptomen en de prognose. Een blik op de realiteit met professor Richard Isnard, cardioloog in Parijs.

Hartfalen: als het hart vermoeid is Geüpdatet op 13/12/2013 - 12h24

Ons hart is een soort pomp die ons bloed door ons lichaam stuurt. Als het vermoeid raakt, vervult het zijn functie niet meer naar behoren. Dan spreekt men van hartfalen. Wat gebeurt er dan precies? Hoe is het probleem op te sporen en hoe wordt het be...

Allergie: rinitis neemt af met de tijd Geüpdatet op 09/01/2007 - 00h00

Er is hoop voor mensen die allergisch zijn. Het aantal episodes van rinitis neemt af met de tijd. De frequentie van de chronische aandoening daalt dus met de leeftijd. Tegelijkertijd is astma een voorspeller van rinitis , net zoals familiale antecede...

Zwemmen houdt het hart in vorm Gepubliceerd op 25/11/2013 - 15h16

Zwemmen is een uitstekende sport voor het hart, ook voor personen die al een hartinfarct hebben gehad. De kunst bestaat erin geen uitputtingsslag te leveren tegen het water, te glijden en de voor u geschikte afstanden te zwemmen.

Meer artikels