PUBLICITÉ

Hartinfarct: vrouwen moeten zich beter verzorgen

Gepubliceerd door Hélène Joubert, wetenschapsjournalist op 22/12/2015 - 11h45
-A +A

Vrouwen lopen bij een myocard- of hartinfarct op verschillende niveaus van de behandeling vertraging op. Tijdens hun herstel worden ze ook minder vaak doorverwezen voor hartrevalidatie of zien ze soms uit eigen beweging af van revalidatie. Deze sekseverschillen in de behandeling van infarcten moet de wereld uit, maar vrouwen moeten zelf ook beter luisteren naar hun hart. 

PUB

Hartinfarct: elke minuut telt, ook voor vrouwen!

Een hart- of myocardinfarct is een medisch noodgeval. Als er binnen drie uur na het infarct wordt ingegrepen, kan het hart nog volledig herstellen. Maar bij vrouwen loopt de aanpak mank: in elke fase van de behandeling komt de hulp trager op gang. Het begint al met de onderzoeken voor de diagnose: tussen de klachten en de diagnose via een elektrocardiogram (ECG) op de spoeddienst  zou er maar een tijdsspanne van hooguit tien minuten mogen liggen. Bij vrouwen lukt dat maar in 29% van de gevallen, bij mannen is dat 38%. Uit een Canadese studie blijkt dat mannen gemiddeld binnen 15 minuten een ECG ondergaan, bij vrouwen ligt het gemiddelde op 21 minuten (1).

Het tweede punt waar vrouwen vertraging oplopen: volgens de aanbevelingen mag er maximaal maar 30 minuten verstrijken tussen de pijn die het infarct veroorzaakt en het begin van de coronariografie, dat is het onderzoek dat de aders in beeld brengt die de bloedtoevoer naar het hart verzorgen (de kransslagaders) en dat de plaats opspoort waar de bloedstroom stremt. In nog altijd dezelfde studie bedraagt die tijdsspanne gemiddeld 28 minuten voor mannen en 36 minuten voor vrouwen.

De derde achterstand die vrouwen oplopen, ligt in de tijdsspanne tussen het begin van de pijn en de coronaire dilatatie (de angioplastiek of vaatoperatie die ervoor moet zorgen dat het hart weer zuurstof krijgt). Het streefdoel van cardiologen is hiervoor 90 minuten. In de reeds aangehaalde studie bedraagt die tijdsspanne gemiddeld 93 minuten voor mannen en 106 minuten voor vrouwen.

Interventiecardioloog dr. Aurélie Veugeois: «Op alle niveaus halen vrouwen - nog minder dan mannen - de streeftermijn van de aanbevelingen. Gewoon door het feit dat je een vrouw bent, wacht men bijna 10 minuten langer om je te verzorgen - ook als de diagnose van hartinfarct gesteld is!»

Minder invasieve technieken bij vrouwen die een hartinfarct krijgen

 

Het referentieonderzoek voor de diagnose - de coronariografie - gebeurt bij vrouwen niet alleen later, bij sommige vormen van infarct (het zogenaamde NSTEMI of myocardinfarct zonder ST-segmentstijging) gebeurt het ook minder vaak: in 48% van de gevallen bij mannen tegenover 66% bij vrouwen. Dat komt enerzijds omdat er bij patiënten die geen pijn in de borst 59 % minder kans is dat er een primaire angioplastiek wordt toegepast - en die atypische fenomenen komen meer voor bij vrouwen – en anderzijds omdat bij vrouwen met dezelfde risicofactoren als mannen het risico toch vaak lager wordt ingeschat.

Gepubliceerd door Hélène Joubert, wetenschapsjournalist op 22/12/2015 - 11h45

(1) Pilote L et al., Canadian Medical Association Journal, 2014 ; (2) Observatoire CASSANDRE « Causes, Analyse de la Sous-évaluation des Syndromes coronaires Aigus et des Disparités en France chez les femmes » (juli et september 2011) ; (3) BEH N° 5 | 4 Février 2014

Dr Aurélie Veugeois, Interventiecardioloog, Institut Mutualiste Montsouris.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Waarom vrouwen hun hart moeten beschermen Geüpdatet op 21/09/2015 - 15h19

Misschien hebt u de indruk dat vooral mannen getroffen worden door cardiovasculaire ziektes (hartinfarct, beroerte, enz.). U bent niet de enige die dat denkt, maar het klopt niet! Cardiovasculaire aandoeningen , hart- en vaatziektes dus, zijn even ge...

Hartinfarct: hoe zit het met de symptomen bij vrouwen? Gepubliceerd op 16/03/2016 - 14h37

Wat de cardiovasculaire gezondheid betreft, zijn mannen en vrouwen niet elkaars gelijken, hoewel hun respectievelijke risico's naarmate de leeftijd vordert minder en minder verschillen. Gelijkenissen en verschillen bij de symptomen van een hartinfarc...

Meer artikels