PUBLICITÉ

Graag minder lawaai voor onze kinderen!

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 18/04/2017 - 16h21
-A +A

We kennen al de negatieve effecten van geluidsoverlast op de gezondheid, vooral dan op de gezondheid van ons hart en onze bloedvaten. Maar waar we minder rekening mee houden, is dat lawaai ook nefast is voor de ontwikkeling van de kinderen!

PUB

Studies naar geluidsvervuiling en de ontwikkeling van kinderen

Een Duitse studie heeft aangetoond dat de ontwikkeling van kinderen - meer bepaald hun resultaten op school - mee wordt bepaald door de graad van lawaai die ze in hun dagelijkse leven ondervinden. Het was al bekend dat geluidsoverlast, vooral dan heel hoge geluidsvolumes, slecht is voor de gezondheid. Er is op dat vlak veel onderzoek gedaan naar de gezondheid van mensen die in de buurt van luchthavens wonen. Het nieuwe onderzoek - dat in Duitsland is gevoerd – heeft nu een verband gelegd tussen de nabijheid van lawaaierige verkeersassen en de schoolresultaten van kinderen tijdens een test die afgenomen wordt aan het eind van de kleuterschool. De test is ontwikkeld om na te gaan of de kinderen klaar zijn om over te gaan naar de ­basisschool. Hij is dus heel volledig en onderzoekt zowel de motorische vaardigheden als de analytische vaardigheden, de taalvaardigheid, enz.

Kinderen die blootstaan aan lawaai lopen vertraging op in hun ontwikkeling

De conclusie van het onderzoek: kinderen die ‘s nachts blootstaan aan het lawaai van een weg of straat - met andere woorden geen al te zwaar, maar wel constant lawaai - presteren minder goed dan andere kinderen. Elke blootstelling aan tien decibels extra komt overeen met drie maanden achterstand in de ontwikkeling.  De onderzoekers hebben daarbij ook zorgvuldig de context bestudeerd waarin de gezinnen wonen om foutieve of vervalste resultaten uit te sluiten – zoals het feit dat de beter gegoede gezinnen zullen proberen om in minder luidruchtige omgevingen te gaan wonen.

Hoe kunnen we de situatie verbeteren?

Volgens dezelfde studie zijn er op gemeentelijk vlak doeltreffende maatregelen mogelijk om het lawaai in de woningen te verminderen. De onderzoekers vermelden onder meer het gebruik van fluisterasfalt voor de aanleg van wegen, of het plaatsen ­van muren tussen de meest lawaaierige wegen en dicht bevolkte gebieden. Ook de ouders, die nu op de hoogte zijn van de reële impact van nachtelijk lawaai op hun kinderen, kunnen bepaalde maatregelen nemen. Zo kunnen ze overwegen of het nut heeft geluidsisolatie in de slaapkamers te plaatsen.

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 18/04/2017 - 16h21
Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Lawaai: welke invloed op de gezondheid? Gepubliceerd op 25/08/2014 - 16h16

Wist u dat het lawaai van een stofzuiger het gehoor kan aantasten? Het lawaai dat we zelf voortbrengen kan schadelijk zijn, en dan hebben we niet over vliegtuigen, bouwwerven of hogesnelheidstreinen. Een woordje uitleg over lawaai en zijn gevolgen .....

Meer artikels