PUBLICITÉ

Gezondheid: vijf hardnekkige opvattingen die u definitief moet vergeten

Geüpdatet door Hélène Joubert, wetenschapsjournaliste op 04/04/2017 - 14h46
-A +A

Sommige ideeën over gezondheid worden decennia na decennia doorgegeven, alle wetenschappelijke studies ten spijt die exact het tegendeel bewijzen. Vijf specialisten nemen enkele hardnekkige opvattingen over pijn, migraine en osteoporosebreuken onder de loep en maken er brandhout van. Ze spreken alle vijf vanuit hun eigen expertisegebied.

PUB

Fout. Veel mensen, verzorgend personeel zowel als het grote publiek, verwarren migraine nog altijd met zogenaamde spanningshoofdpijn. Het mechanisme dat spanningshoofdpijn in gang zet, heeft te maken met stress of is terug te voeren op musculoskeletale problemen van de wervelkolom. Spanningshoofdpijn kan zelfs secundaire hoofdpijn zijn als gevolg van gezichtsstoornissen (refractie), artrosepijn enz. Maar terwijl het bij spanningshoofdpijn essentieel is dat de oorzaak wordt opgespoord om die uit te schakelen, is dat bij migraine zinloos. Op zoek gaan naar een oorzaak van migraine in de hoop de kwaal te genezen, is een compleet verkeerde aanpak. Prof. Anne Ducros, neuroloog in het ziekenhuis Gui de Chauliac (CHU Montpellier), legt uit waarom: “Een migrainelijder heeft overprikkelbare hersenen en migraine is een echte en volwaardige ziekte, een primaire neurologische aandoening die veroorzaakt wordt door tal van erfelijke factoren (er zijn al meer dan 45 genen geïdentificeerd) in combinatie met omgevingsfactoren. Al die factoren leiden tot overprikkelbaarheid van verschillende hersenzones”.

Het strikt navolgen van bepaalde regels rond leefhygiëne (geïndividualiseerde aanpassing van de uren van eten en slapengaan, regelmatige lichaamsbeweging, optimale hydratatie en het bannen van alle simpele pijnstillers en opiaten) kan de frequentie van de aanvallen verminderen. En als de migraineaanvallen op een dag uitblijven (meestal met het ouder worden), is dat gewoon omdat de hersenen niet langer overprikkelbaar zijn! Er bestaat momenteel geen behandeling die migraine geneest, maar de ernst en de frequentie van de aanvallen kunnen wel worden verzacht met geneesmiddelen die ofwel bij elke aanval worden genomen, of preventief en over een langere periode (als basisbehandeling). 70 tot 80% van de migrainelijders ondervindt daardoor beterschap van de migraine.

Baby’s voelen geen pijn

Fout. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, voelen pasgeborenen en baby’s wel degelijk pijn. Meer nog, ze voelen de pijn zelfs sterker aan dan kinderen en herinneren zich die ook!

Zelfs vóór de geboorte is het pijncircuit al actief. “Pasgeborenen (0-28 dagen) en baby’s (29 dagen tot twee jaar) hebben alle voorzieningen om pijn te voelen, maar ze ervaren die pijn bovendien sterker dan kleine kinderen (2-6 jaar) en zeker sterker dan volwassenen”, vertelt dr. Elisabeth Fournier-Charrière, kinderarts in het ‘Centre d'étude et de traitement de la douleur de l'adulte et de l'enfant’ (CHU Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre). “Vóór de leeftijd van één jaar zijn de mechanismen die de pijnbeleving milderen namelijk nog niet volledig ontwikkeld”.

Al vanaf de geboorte wordt er bovendien bij het waarnemen van een pijnprikkel een verbinding gelegd met de hersengebieden die instaan voor de emoties, het denken en de reflectie, en vooral voor het opslaan van informatie. Bij een specifieke pijnlijke beweging of een bepaald type pijn zal de pijn daardoor de volgende keer heviger zijn dan de eerste keer!

Osteoporose, een ziekte die niet bestaat?

Fout. Sommige mensen vergelijken osteoporose met rimpels, maar dan rimpels van de botten. Daarmee zeggen ze eigenlijk dat het fenomeen een natuurlijk en onvermijdelijk gevolg van veroudering is. Het klopt weliswaar dat de kwaliteit en de massa van het botweefsel bij vrouwen na de menopauze verminderen. Maar deze vaststelling is op zich weinig waard, want de botbroosheid maakt dat mensen makkelijker breuken oplopen en sommige breuken wegen zwaar op de levensverwachting en de kwaliteit van het leven.

“Het gaat er niet om het botverlies te vertragen, wel om breuken als gevolg van osteoporose te voorkomen, en dan zeker de zwaarste (wervels, heup, bekken en bovenarmbeen)”, vertelt prof. Bernard Cortet, verantwoordelijk voor de botafdeling van de dienst reumatologie in het CHU van Lille. De epidemiologische gegevens zijn eensluidend: mensen overlijden veel vaker en sneller na een breuk van dit type. Daarom is het belangrijk dat vrouwen met osteoporose worden opgespoord én behandeld als ze een verhoogd risico op breuken hebben”.

Jammer genoeg is de screening van osteoporosepatiënten nog niet wat ze moet zijn en gaat ze er de laatste tien jaar zelfs op achteruit, zelfs bij mensen die net iets gebroken hebben! De staat van de botten wordt niet onderzocht. En als dat wel gebeurt en daarbij blijkt dat de patiënt een risico op breuken loopt, wordt er maar in 15% van de gevallen een behandeling voorgeschreven! GRIO (Groupe de Recherche et d'Information sur les Ostéoporoses) ijvert er nu voor om het belangrijkste onderzoek (osteodensitometrie) voor alle 65-plussers terug te betalen.

Initialement publié par Hélène Joubert, wetenschapsjournaliste le 23/05/2016 - 09h16 et mis à jour par Hélène Joubert, wetenschapsjournaliste le 04/04/2017 - 14h46
Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Migraine: behandelingen en oplossingen! Gepubliceerd op 31/03/2017 - 10h02

Migraine is geen levensbedreigend risico voor de patiënt, maar het kan zijn leven wel danig verzuren, zeker als de pijn chronisch wordt . Wat zijn de natuurlijke behandelingen en geneesmiddelen om migraineaanvallen te voorkomen en te bestrijden?

Meer artikels