PUBLICITÉ

Blog : " Blog diëtetiek "

Gevangenen die vertrouwelijke medische dossiers behandelen: een grap of niet?

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 16/03/2016 - 10h26
-A +A

Gevangenen die de medische dossiers van honderdduizenden patiënten voorbewerken om te worden ingescand. Wat moeten we ervan denken?

PUB

Grappige toestanden in de gevangenis van Leuven

Er zit ontegensprekelijk iets komisch aan dit incident. Gedetineerden van de gevangenis van Leuven hebben de opdracht gekregen om 250.000 medische dossiers van patiënten van het universitaire ziekenhuis Ambroise Paré in Mons scanklaar te maken. Het ging om eenvoudige handelingen zoals nietjes verwijderen, paperclips en foto’s eraf halen, kortom al de kleine klusjes die ervoor moeten zorgen dat het scannen probleemloos verloopt.

Maar wat de mensen die het werk georganiseerd hebben misschien is ontgaan, is dat de gevangenen door alle dossiers moeten gaan om de handelingen uit te voeren. Ze hebben dus volledige medische dossiers in handen gekregen en kunnen inzien. Dat doet automatisch de vraag naar de privacy van deze dossiers rijzen. De opdrachtgever heeft namelijk verklaard dat de gedetineerden zich er allemaal toe hebben verbonden de gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Voor alle duidelijkheid: het feit dat deze mensen gedetineerden zijn, doet hier niet ter zake: niemand, behalve de arts en de patiënt, mag toegang hebben tot een medisch dossier, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt zelf. Met die regel voor ogen lijkt het toch bizar dat volledige dossiers zomaar door derden behandeld kunnen worden…

Niet grappig, maar wel zorgwekkend!

Het voorval is natuurlijk helemaal niet grappig: de vertrouwelijkheid van een medisch dossier is een basisrecht voor alle patiënten. Het staat ervoor garant dat niemand anders toegang zal krijgen tot wat u uw arts toevertrouwt. Het is een kwestie van vertrouwen, maar ook iets wat voor sommigen praktisch heel belangrijk kan zijn. Bepaalde medische gegevens kunnen immers een invloed hebben op iemands professionele carrière, op de hoogte van verzekeringspremies, enz.

Dit gezegd zijnde - en voor we het ziekenhuis van Mons met de vinger wijzen - moeten we misschien eens stilstaan bij het gigantische werk dat het informatiseren van alle medische dossiers van een ziekenhuis inhoudt. Is het echt redelijk te verwachten dat alleen het gewone personeel van het ziekenhuis daarvoor zou instaan?

Het medisch geheim staat trouwens centraal in de huidige evolutie van de zeden en gebruiken inzake bescherming van onze gegevens. Die evolutie is dubbel: aan de ene kant worden de rechten van de patiënten almaar meer uitgebreid – zo hebben patiënten vandaag recht op inzage in hun dossier, iets wat vroeger niet zo vanzelfsprekend was. Maar aan de andere kant verbaast het feit dat medische gegevens worden meegedeeld aan derde bedrijven waarover we totaal niets weten, niemand meer – denk maar aan de apps die gegevens zoals hartslag, gewicht, fysieke activiteiten enzovoort registreren en evalueren.

Met al die omwentelingen die zich nu voordoen, is het belangrijk ons bewust te zijn van het belang van deze medische gegevens en van wat we ermee doen.

Post gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 16/03/2016 - 10h26
Ce billet fait partie du blog : Blog diëtetiek
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
eHealth: een nieuw gezondheidsplatform Geüpdatet op 19/08/2008 - 00h00

Het project voor een nationaal elektronisch platform (eHealth) dat de medische gegevens van elke burger bevat, doet heel wat inkt vloeien… Artsenverenigingen zien het spookbeeld van "big brother" al opdoemen, met alle gevaren voor de privacy van dien...

Medische gegevens en informatica Geüpdatet op 26/12/2001 - 00h00

De medische informatica kende de laatste jaren een exponentiële groei. Gelukkig, want volgens de specialisten die verleden week hierover een congres hielden, verdubbelt onze medische kennis tegenwoordig om de 10 maanden! Men moet dus beschikken over...

Belgische ziekenhuizen: gevaar voor ondervoeding Gepubliceerd op 04/12/2015 - 11h55

Ondervoeding is een te weinig bekend probleem bij ziekenhuispatiënten in België. In elk ziekenhuis van het land zijn nochtans twee tot zes van de tien patiënten ondervoed. Dat is in de eerste plaats gevaarlijk voor de patiënten zelf, maar het kost de...

Meer artikels