PUBLICITÉ

Geneesmiddelen: wat te doen bij vergiftiging?

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 12/02/2013 - 10h40
-A +A

Kinderen die per ongeluk geneesmiddelen inslikken, een vergissing in de hoeveelheid van een geneesmiddel of het bewust innemen van geneesmiddelen bij een poging tot zelfdoding, intoxicaties met geneesmiddelen komen vaak voor.

In elk geval van intoxicatie moet men meteen een arts raadplegen. Daarnaast moet men ook weten hoe te reageren.

PUB

Geneesmiddelenintoxicatie: de tijd tussen de vergiftiging en de hulpverlening is cruciaal

De gevolgen van een geneesmiddelenintoxicatie hangt af van een aantal factoren: de aard van het geneesmiddel, de hoeveelheid, de tijd die verloopt tussen de inname en de interventie, maar ook de leeftijd van de persoon, zijn gezondheidstoestand en de eventuele consumptie van alcohol.

Alcohol accentueert de werking van geneesmiddelen die al dan niet per ongeluk worden ingenomen.

Hoe reageren bij geneesmiddelenintoxicaties?

  • Als het slachtoffer bewusteloosis of in coma: de persoon op zijn zijde laten liggen om het risico op verstikking te vermijden. Het slachtoffer moet op de linkerzij liggen met het hoofd naar achter om het ademhalen te vergemakkelijken. Verwijder alles wat de ademhaling kan belemmeren: riem, das, tandprothese, enz.
  • In geval van ademhalingstilstandpast u mond-op-mond ademhaling toe en ook hartmassage.
  • Is dat niet het geval, dan laat u het slachtoffer zitten of liggen op de zij en houdt u hem of haar constant in de gaten.
  • Probeer uit te zoeken om welke geneesmiddelenhet gaat en verzamel alle sporen van de geneesmiddelen: verpakkingen, blisters, ...
  • Bel het Antigifcentrum op 070.245.245 of de 112. Al naargelang de ernst van het geval zal een team uitgezonden worden. Het Antigifcentrum kan advies geven in functie van het geneesmiddel.
  • Geef het slachtoffer niets te drinken, geen water en geen melk. Melk is rijk aan vetstoffen en bevordert de passage van bepaalde geneesmiddelen in het organisme. Dat zorgt voor een versnelling van de intoxicatie.
  • Laat het slachtoffer niét braken.

Initialement publié par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 03/06/2008 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 12/02/2013 - 10h40
Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Medicijnen topoorzaak vergiftiging bij kinderen Gepubliceerd op 15/04/2014 - 15h01

De belangrijkste oorzaak van vergiftigingen bij kinderen is nog steeds te vinden in de huisapotheek. Bijna één van de twee oproepen die het Belgisch Antigifcentrum over kinderen kreeg in 2012 , hebben te maken met een overdosis aan geneesmiddelen.

Mijn medicijnen, mijn gezin en ik Geüpdatet op 09/11/2009 - 00h00

De griep, verkoudheden, keelontstekingen, rinitis en bronchitis gaan rond... Dit biedt u misschien de gelegenheid om uw huisapotheek onder de loep te nemen en om uw kennis van medicijnen te verdiepen. Dat zal uzelf en uw gezin zeker ten goede komen.

Meer artikels