PUBLICITÉ

Geneesmiddelen voor kinderen in opmars

Gepubliceerd door Isabelle Eustache : Aanpassing: Dr. Philippe Burton op 29/11/2001 - 00h00
-A +A

Het is zeer moeilijk geneesmiddelen te ontwikkelen die perfect geschikt zijn voor kinderen. Maar net zoals volwassenen, moeten kinderen goed worden verzorgd.

PUB

75% van de geneesmiddelen die aan kinderen worden voorgeschreven, werd ontwikkeld voor volwassenen, werd niet aangepast aan kinderen en is dan ook niet goedgekeurd voor pediatrisch gebruik. De Franse overheid is zich bewust van dit probleem en probeert er iets aan te doen.Meer dan 16% van de voorschriften die in 2000 buiten het ziekenhuis werden opgesteld, was bestemd voor kinderen. Welnu, zeer vaak is er geen pediatrische vorm van de geneesmiddelen. Het probleem is complex. Kinderen in volle groei hebben een heel ander metabolisme en afweersysteem dan volwassenen. De gegevens over de doeltreffendheid en de tolerantie van geneesmiddelen bij volwassenen kunnen niet zomaar worden geëxtrapoleerd naar kinderen en zeker niet naar kinderen jonger dan 6 jaar. Er bestaan bovendien tal van ethische, wettelijke en economische hinderpalen. Het is dan ook belangrijk pediatrische specialiteiten te ontwikkelen. De laatste jaren werden reeds aanwinsten geboekt, vooral op wetgevend vlak, maar die volstaan niet.Op een seminarie van het IFIS (Institut de Formation des Industries de Santé) werd een overzicht gegeven van de vooruitgang die reeds werd geboekt en die nog moet worden geboekt. De farmaceutische laboratoria hebben een campagne gelanceerd om de artsen te sensibiliseren voor het voorschrijven aan kinderen en om de gezinnen te wijzen op de voorzorgen die moeten worden genomen bij het toedienen van geneesmiddelen aan kinderen.

Voorzorgen die strikt moeten worden nageleefd

 • Als uw arts u een voorschrift geeft, moet u dat precies volgen en mag u uw kind geen andere geneesmiddelen geven.
 • Geef uw kind geen geneesmiddelen die bestemd zijn voor volwassenen, zonder eerst het akkoord van uw arts te vragen.
 • Respecteer nauwlettend de dosis die door uw arts werd voorgeschreven, de duur van de behandeling, het aantal innamen en de richtlijnen voor bewaring.
 • Lees aandachtig de bijsluiter van niet-receptplichtige geneesmiddelen.
 • Voorgeschreven geneesmiddelen mogen nooit opnieuw worden gebruikt zonder het akkoord van uw arts.
 • Talrijke geneesmiddelen zijn bestemd voor persoonlijk gebruik en mogen niet door meerdere kinderen worden gebruikt of opnieuw worden gebruikt. Breng de niet-gebruikte geneesmiddelen terug naar uw apotheker.
 • Uw apotheker kan u zeggen hoe uw kind het geneesmiddel moet innemen.
 • Als uw kind een geneesmiddel weigert of het niet kan innemen, moet u dat aan uw huisarts melden.
 • Als uw kind slecht reageert op een geneesmiddel (huiduitslag, spijsverteringsstoornissen, slaperigheid, enz.), moet u dat snel aan uw arts melden.
 • Berg alle geneesmiddelen (ook diegene die u enkele dagen moet gebruiken) op in een plaats waar het kind niet bij kan (apotheekkastje hoog opgehangen en op slot).
 • Bewaar de geneesmiddelen steeds in de doos met de bijsluiter. Werp het dubbel van het voorschrift niet weg en schrijf het behandelingsschema op de doos van het geneesmiddel.
 • Leg uw kind uit dat een geneesmiddel geen snoepgoed of fruitsap is en dat het gebruik van geneesmiddelen aan strikte regels moet voldoen.
Gepubliceerd door Dr. Philippe Burton op 29/11/2001 - 00h00 Persmededeling van het Nationaal Syndicaat van de Farmaceutische Industrie, Parijs, november 2001
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Diabetes bij kinderen: praktische raadgevingen Gepubliceerd op 25/02/2015 - 07h28

Diabetes type 1 , de pancreas- of alvleesklierziekte die de productie van insuline vermindert of uitschakelt, en die de regulering van het suikergehalte in het bloed verstoort, treft soms (zeer jonge) kinderen. Gelukkig werd veel vooruitgang geboekt...

Meer artikels