PUBLICITÉ

Gehoor: hoop op een nieuwe jeugd door gentherapie

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 19/05/2017 - 15h12
-A +A

De trilhaarcellen in het binnenoor hebben als taak geluiden op te vangen en door te sturen naar de hersenen.

Helaas kunnen ze zichzelf niet vernieuwen. Veroudering en gehoortrauma's leiden dan ook tot blijvend gehoorverlies.

Een nieuwe ontdekking biedt echter de hoop dat deze minuscule cellen toch gereactiveerd kunnen worden.

PUB

Gehoorverlies en het verlies van trilhaarcellen (veroudering, ziekten...)

Het binnenoor is bekleed met miljoenen minuscule haartjes, de zogenaamde trilhaarcellen. Hun bewegingen stimuleren de productie van een signaal dat via de gehoorzenuw naar de hersenen wordt gestuurd. Deze cellen kunnen zich echter al zeer vroeg niet meer delen en kunnen zich dus niet meer vernieuwen.

Het verlies ervan leidt dan ook tot blijvend en onherstelbaar gehoorverlies, ongeacht de oorzaak: veroudering, ziekten, ototoxische geneesmiddelen of gehoortrauma's.

Onderzoekers hebben ontdekt dat, door de functie van een specifiek gen te blokkeren, het zogenaamde retinoblastoomgen, de gehoorcellen zich opnieuw kunnen splitsen en differentiëren. Deze vaststelling werd gedaan tijdens een experiment op genetisch gewijzigde muizen die dat gen niet hadden.

Het is dus mogelijk om functionele gehoorcellen te regenereren op basis van de bestaande cellen door de functie van dit gen te manipuleren.

Deze ontdekking is belangrijk voor het functionele herstel van het gehoor, want een groot deel van de bevolking wordt getroffen door gehoorverlies.

De meeste gevallen van doofheid en evenwichtsstoornissen zijn immers het gevolg van een blijvend verlies van de gehoorcellen.

Uiteraard zijn er verdere proeven nodig op muizen alvorens een behandeling voor de mens te kunnen ontwikkelen. De perspectieven zijn echter zeer bemoedigend, aangezien gehoorzin en doofheid bij muizen en mensen nagenoeg dezelfde genetische basis hebben.

Initialement publié par Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste le 22/02/2005 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 19/05/2017 - 15h12

Science express, Corey D et coll., 13 januari 2005.

Meyer, A. et al., Med Sci (Paris) 2013 ; 29 : 883–889

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Slijtage van het gehoor, het is presbyacusis... Gepubliceerd op 19/05/2017 - 15h18

Vanaf 50 jaar vermindert het gehoor geleidelijk: men noemt dat fenomeen leeftijdsgebonden gehoorverlies of presbyacusis . Uiteraard wordt dit fenomeen niet door iedereen op dezelfde manier ervaren. Er bestaan inderdaad verergerende factoren van presb...

Waarom verlies je aan gehoor met de leeftijd? Gepubliceerd op 26/01/2017 - 12h29

Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat je minder goed hoort. Er is sprake van ouderdomsslechthorendheid of presbyacusis. Aan de oorsprong kan een waaier van oorzaken liggen, waarvan lawaai en het afsterven van zenuwcellen de meeste voorkomende zi...

Slechthorendheid: wees één en al oor! Geüpdatet op 24/05/2005 - 00h00

U hebt de indruk dat de klank van uw tv of uw radio ontregeld is? U moet de mensen vaak vragen om hun woorden te herhalen? Dan hebt u misschien gehoorverlies en moet op consult bij een KNO-arts.

Slechthorend, zei u? Gepubliceerd op 27/10/2014 - 12h34

Gehoorverlies - van slechthorendheid tot volledige doofheid - kan ons sociaal en beroepsleven ernstig hinderen. Hebt u almaar meer moeite om mensen te verstaan? Negeer die alarmsignalen dan niet en laat u verzorgen!

Meer artikels