Geen keizersnede om comfortredenen voor de 39e week

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 12/03/2013 - 12h44
-A +A

PUB

Wat zijn de voornaamste risico's van een keizersnede?

Bovenop het feit dat de operatie zelf risico's inhoudt voor de moeder is het bekend dat bij een bevalling via een keizersnede het risico op complicaties van de luchtwegen groter is dan bij een vaginale bevalling, en zeker als de bevalling wordt ingezet voor het beginnen van de weeën.

Bij een keizersnede worden de longen van de baby immers niet gestimuleerd zoals dat gebeurt tijdens de doortocht door de vagina. Kinderen die met een keizersnede geboren worden, hebben ook gemakkelijker last van astma.
Daarnaast heeft men ook vastgesteld dat om comfortredenen geplande keizersneden die voor de 39e week worden uitgevoerd vaak meer risico's op complicaties vertonen.

Deze gegevens werden verkregen na onderzoek van een groep van 13.258 zwangere vrouwen die zonder uitgesproken medische reden via de keizersnede bevielen.
In 6% van de gevallen was de keizersnede in de 37e week uitgevoerd, in 29% van de gevallen met 38 weken en in 49% van de gevallen met 39 weken.
Het aantal complicaties lag gemiddeld bij 10,5%, maar het cijfer steeg systematisch naarmate de draagtijd verlaagde. Zo lag het bij 15% met 37 weken en 'slechts' bij 8% met 39 weken.
Slotsom: geboortes in de 37e en 38e week van de zwangerschap vertonen een groter risico op sterfte en neonatale complicaties dan bevallingen bij 39 weken zwangerschap.


Op te merken valt dat het risico weer stijgt na de 40e week.


Er moet dus zeker rekening gehouden worden met deze risicofactor als er geen gegronde medische reden is voor de keizersnede.

Initialement publié par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 26/01/2009 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 12/03/2013 - 12h44

Fédération hospitalière de France, étude sur les césariennes, december 2008 ; (1) Egora.fr, 8 december 2008 ; Tita et coll., New England Journal of Medicine, 2009.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB