PUBLICITÉ

Geboortegewicht: alles ligt al vast voor de zwangerschap

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 30/10/2007 - 00h00
-A +A

Het gewicht van de baby bij de geboorte wordt sterker bepaald door het gewicht van de moeder voor de zwangerschap dan de kilo's die ze bijkomt tijdens de zwangerschap. Dat is de opvallende conclusie van een recente studie. Ze houdt meteen ook een belangrijke les in: een zware baby loopt meer risico op een moeilijke bevalling, en een zwangere vrouw met overgewicht loopt meer risico op complicaties.

PUB

Het gewicht tijdens zwangerschap heeft geen invloed op het geboortegewicht van de baby

De eerste voorlopige resultaten van een Franse grootschalige enquête met de naam EDEN (enquête diagnostique et épidémiologique nationale) stellen de gangbare opvatting in vraag dat zwangere vrouwen niet meer dan 10 kilo mogen bijkomen. Tot dusver werd algemeen aangenomen dat hoe meer kilo's de aanstaande moeder bijkomt, hoe hoger het gewicht van de baby zou zijn. En het is al lang bekend dat hoe meer een baby weegt, hoe moeilijker de bevalling is en hoe groter de risico's voor de baby. Vandaar dat vrouwen sinds jaar en dag de raad krijgen om niet meer dan 10 kilo bij te komen.

Nu zou dus blijken dat niet de kilo's die de moeder tijdens de zwangerschap aankomt het geboortegewicht van de baby bepalen, maar wel het gewicht van de moeder voor de zwangerschap. Volgens een recente studie varieert het gewicht van de op komst zijnde baby heel weinig bij vrouwen die tijdens hun zwangerschap tussen 3 en 12 kilo bijkomen.

De preventie moet dus zeker worden opgevoerd. Vrouwen die zwanger willen worden zouden voor hun zwangerschap een normale body mass index (BMI: gewicht gedeeld door het kwadraat van de lengte) moeten hebben. Vrouwen met een BMI tussen 18,5 en 25 meerdere maanden voor ze zwanger proberen te worden, hebben het meeste kans om een baby op de wereld te zetten met een normaal gewicht.
Jammer genoeg nemen overgewicht en obesitas de laatste jaren almaar toe, een fenomeen dat zich ook voordoet bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd: in 1995 woog 14% van de toekomstige moeders 70 kilo of meer vóór de zwangerschap. In 2003 was dat al 21%.

Ook te veel bijkomen tijdens de zwangerschap kan tot complicaties leiden

Het gewicht van de toekomstige moeder voor de zwangerschap mag dan nog de belangrijkste factor zijn voor de gezondheid van de baby, dat betekent nog niet dat een vrouw tijdens haar zwangerschap onbeperkt mag bijkomen. Als ze meer dan 12 kilo bijkomt, stijgt het risico op complicaties tijdens de zwangerschap: zwangerschapsdiabetes, hypertensie, keizersnede... Deze problemen bij de moeder kunnen ook gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de baby. Bij zwangere vrouwen die meer dan 15 kilo bijkomen is de baby trouwens aanzienlijk zwaarder.
Het zijn overigens niet noodzakelijk de vrouwen met overgewicht die meer bijkomen tijdens hun zwangerschap: obese vrouwen komen gemiddeld 4,5 kilo bij, magere vrouwen gemiddeld 10 kilo.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 30/10/2007 - 00h00 EDEN, pre- en postnatale determinanten in de ontwikkeling van de gezondheid van het kind, eerste voorlopige resultaten, oktober 2007.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Meer artikels