PUBLICITÉ

Fibromyalgielijders in beeld

Geüpdatet door Hélène Joubert, wetenschapsjournaliste op 03/02/2017 - 16h17
-A +A

Wat is het profiel van mensen die lijden aan fibromyalgie? Welke pijnklachten hebben ze en welke impact heeft de ziekte op hun dagelijkse functioneren? Een Franse enquête laat zien wat fibromyalgie in het echte leven betekent.

PUB

Fibromyalgie beter afbakenen

Fibromyalgie is een chronisch pijnsyndroom dat vrij veel voorkomt (het komt wereldwijd voor bij naar schatting 1,6% van de bevolking) en dat vooral vrouwen treft. Naast een vermoeidheidssyndroom kunnen ook chronische diffuse pijnklachten optreden in de pezen, gewrichten en spieren, maar ook een algemene verzwakking van het lichaam (asthenie), slaapstoornissen, cognitieve problemen (verward denken), spanningshoofdpijn, stoornissen in de gevoelswaarneming (paresthesie), spijsverteringsproblemen (spierspasmen), genitale klachten en problemen met de urinewegen, enz.

Erfelijkheid, hormonale invloeden, problemen op psychosociaal en professioneel vlak zouden bevorderende factoren zijn. Een trauma, een infectie of een ingrijpende gebeurtenis in het leven zouden dan weer uitlokkende factoren zijn.

De diagnose van fibromyalgie wordt vandaag gesteld aan de hand van een aantal duidelijk omschreven criteria. Toch blijft de ziekte bij het grote publiek en zelfs bij heel wat gezondheidsprofessionals nog altijd voor verwarring zorgen. Het was dus belangrijk om eens verder te gaan dan de wetenschappelijke studies en te kijken wat deze aandoening in het echte leven betekent: wat is het profiel van de zieken, wat zijn hun verwachtingen en wat zijn de belangrijkste gevolgen van hun ziekte? Om daar meer zicht op te krijgen werd een uiterst gedetailleerde vragenlijst met 103 vragen voorgelegd aan 4516 mensen die aan fibromyalgie lijden*.

Fibromyalgielijders: hoofdzakelijk vrouwen van rond de vijftig met artrose

De enquête bevestigt wat al bekend was: de ziekte treft vooral vrouwen (92%) met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar en een lichte neiging tot overgewicht. De meeste patiënten hebben een partner (70%) en hebben kinderen (80%).

Fibromyalgielijders hebben meestal nog andere ziektes (comorbiditeit). Uit de enquête blijkt dat artrose op de eerste plaats komt, op verre afstand gevolgd door endometriose (baarmoederslijmvlies bevindt zich buiten de baarmoederholte) en hypothyreoïdie (trage schildklier).

Op psychologisch vlak heeft de helft van de patiënten last van cognitieve problemen, angststoornissen of een depressie.

Dr. Julien Guérin is medecoördinator van de enquête ‘La fibromyalgie dans la vraie vie en is verbonden aan het ‘Centre d’évaluation et de traitement de la douleur’ (Hôpitaux Saint Antoine et Cochin, Parijs): “Deze mensen hebben niet alleen klachten als ze niets doen en gewoon in de zetel zitten. Ook hun dagelijkse functioneren lijdt zwaar onder hun aandoening. Meer dan 85% van de patiënten ondervindt een duidelijke impact van fibromyalgie in hun leven. Gelukkig kent 58% van deze mensen ook klachtenvrije periodes”.

Initialement publié par Hélène Joubert, wetenschapsjournaliste le 04/01/2017 - 14h26 et mis à jour par Hélène Joubert, wetenschapsjournaliste le 03/02/2017 - 16h17

* Enquête op basis van vragenlijsten ontwikkeld door de ’Association française de lutte antirhumatismale et Fibromyalgie SOS’.

Op basis van een bijdrage door dr. Julien Guérin van het ‘centre d’évaluation et de traitement de la douleur’ (Hôpitaux Saint Antoine et Cochin, Parijs) op het symposium van de ‘Société française d’étude et de traitement de la douleur’ (24-26 november 2016, Bordeaux).

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Fibromyalgie: ik heb overal pijn, altijd al... Geüpdatet op 26/07/2005 - 00h00

Bijna 2% van de Belgische bevolking lijdt aan fibromyalgie. Deze patiënten zijn abnormaal gevoelig voor pijn. Naast dit centrale proces zou er echter ook een verband bestaan tussen deze ziekte en angststoornissen en depressie.

DHEA niet doeltreffend tegen fibromyalgie Gepubliceerd op 09/04/2013 - 12h32

Wordt DHEA een universeel geneesmiddel? Hoe meer onderzoek ernaar wordt uitgevoerd, des te meer blijkt dat DHEA vele functies vervult bij talrijke aandoeningen. V olgens een Belgische studie zou DHEA een rol spelen bij fibromyalgie , een pijnsyndroom...

Fibromyalgie: de slaapstoornissen behandelen Gepubliceerd op 28/05/2013 - 11h27

Fibromyalgie is een pijnlijk syndroom dat voorkomt bij 2 à 4% van de bevolking. De spier- en gewrichtspijn gaan gepaard met zware vermoeidheid en slaapstoornissen. Het behandelen van die slaapstoornissen zou een van de hoekstenen van de behandeling f...

Fibromyalgie: welke diagnose? Gepubliceerd op 19/02/2013 - 13h50

Onduidelijke en onopgehelderde pijn bij veertigjarige vrouwen, dat zou wel eens op fibromyalgie kunnen wijzen. De diagnose wordt voornamelijk bevestigd door een pijntest bij het betasten van 18 vooraf bepaalde plekken.

Meer artikels