PUBLICITÉ

Euthanasie van een girafje. Is het echt euthanasie?

Gepubliceerd door Philippe Violon, gezondheidsjournaliste op 17/02/2014 - 10h09
-A +A

Al enkele dagen storten de media zich op een ophefmakende zaak: een girafje dat de dierentuin van Kopenhagen heeft laten inslapen.

Vreemd genoeg gebruiken alle - of toch bijna alle - media ten onrechte de term euthanasie.

PUB

Sinds 2002 is euthanasie in België wettelijk toegestaan. Het gaat dan niet over euthanasie bij girafjes natuurlijk, maar euthanasie bij mensen. Samen met Nederland en Luxemburg is België het enige land ter wereld dat actieve euthanasie toestaat. Ons land speelt op dat vlak dus een voortrekkersrol. In alle andere landen hebben terminale patiënten die fysiek en psychisch ondraaglijk lijden, en dat ondanks de kwalitatief vaak erg hoogstaande palliatieve verzorging, niet het recht om te vragen hun leven in menswaardige omstandigheden voortijdig af te breken.

Euthanasie: strikte criteria

Euthanasie blijft een fel besproken onderwerp zowel bij het grote publiek als in de politiek. Dat is normaal en ook gezond. Het debat wordt nog heviger als het gaat om de erg delicate kwestie van euthanasie bij minderjarigen.

Maar euthanasie is geen woord dat te pas en te onpas gebruikt mag worden. Euthanasie kan om te beginnen alleen maar worden uitgevoerd op vraag van de patiënt zelf. Die moet aan een ongeneeslijke ziekte lijden (of de gevolgen van een ongeluk) en het  fysiek en/of psychisch lijden waaraan hij blootstaat moet ondraaglijk zijn, constant zijn en niet te verzachten zijn. De vraag tot euthanasie moet ook herhaaldelijk gesteld worden en mag niet onder externe druk gebeuren.

Neen, het girafje heeft geen euthanasie gekregen

En daar knelt nu net het schoentje. Wereldwijd wordt het woord euthanasie al dagen misbruikt, en dat verkeerde gebruik heeft miljoenen lezers op het verkeerde been gezet. Dat heeft vooral de vele verenigingen van burgers, artsen en politici geschaad die vechten voor de erkenning van het recht op euthanasie en, als logisch gevolg, het recht op een waardig levenseind. Want Kopenhagen heeft het girafje alleen maar laten inslapen om problemen van inteelt in de dierentuin te voorkomen. Het had in de ogen van de beslissers gewoon niet de goede genen.

Post gepubliceerd door Philippe Violon, gezondheidsjournaliste op 17/02/2014 - 10h09
Ce billet fait partie du blog : Blog van de redactie
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
lucien

Inderdaad geen euthanasie in de betekenis die wij geven aan euthanasie -de goeie dood- bij de mens. Vgl. mij was de dood van dit dier toch de" minst slechte" oplossing op LANGERE termijn en voor de GANSE dierentuingemeenschap .Hier zou ik algemeen toch pleiten dat al wie met zoveel afschuw reageert op dit en andere feiten zelf eens een stuk verantwoordelijkheid neemt en bij vb. financieel bijdraagt om dergelijke gebeurtenissen te voorko-men als men dit zo belangrijk vindt.

"Wat natuurlijk is ,hoeft niet per se getoond te worden". Juist, toch heb ik de indruk dat we alles wat natuurlijk is toch zo graag verbloemen, zo graag ideaal en romantisch voorstellen, in die zin is het tonen van de dood van die giraf een goed tegenge-wicht bij dergelijke voorstelling van de natuur.

Denen zijn niet bloeddorstig , ze houden ons wel een realistisch beeld voor van de werkelijkheid, ook het on-affe, het pijnlijke,het lijden, is eigen aan het leven
Vaak kijken we daar liever overheen, tot we plots zelf worden geconfronteerd met tegenslag en dan totaal onvoorbereid......met alle gevolgen vandien.

PUBLICITÉ
Lees ook
Dysmorfofobie: als lelijk zijn tussen de oren zit! Gepubliceerd op 09/05/2017 - 16h11

Iemand met dysmorfofobie heeft het gevoel dat zijn lichaam superlelijk is en niet aan de norm voldoet. Als het om iemand met eetstoornissen gaat, zal het lichaam in het merendeel van de gevallen als te dik ervaren worden en er dus risico op anorexie...

Meer artikels