PUBLICITÉ

Euthanasie: als het leven onleefbaar wordt

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 03/06/2014 - 14h39
-A +A

De euthanasiewet, die op 23 september 2003 van kracht werd, is het resultaat van een open debat over het recht op waardig sterven dat sinds jaren in ons land wordt gevoerd.

PUB

Wat is euthanasie?

"Onder euthanasie moet verstaan worden: opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander op verzoek van de betrokkene."

Met die formulering geeft de wetgever duidelijk aan dat het om een vrijwillige dood gaat die bewust gewild is door de persoon die er uitdrukkelijk om verzoekt. Dit verzoek is uiteraard niet onomkeerbaar: de patiënt kan van mening veranderen. Er kan evenmin sprake van zijn om het leven van een patiënt te beëindigen zonder diens toestemming.

Euthanasie is een zaak van de patiënt en de arts, zonder inmenging van familie of naasten. Ze moet uitgevoerd worden door een arts, die daarbij een aantal welomschreven zorgvuldigheidscriteria moet naleven. De wet voorziet in twee situaties: die waarin de patiënt bij bewustzijn is en die waarin hij niet bij bewustzijn is.

Euthanasie bij een meerderjarige patiënt, bij bewustzijn

Er mag euthanasietoegepast worden als:

  • de persoon handelingsbekwaam en bewust is, en dus wilsbekwaam;
  • het verzoek vrijwillig en beredeneerd is en herhaaldelijk en schriftelijk wordt geformuleerd;
  • er sprake is van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden als gevolg van een ernstige en ongeneeslijke aandoening;
  • de arts verschillende keren een gesprek heeft gehad met zijn patiënt over diens gezondheidstoestand, levensverwachting, beslissing om te sterven, ... ;
  • de arts een andere, onafhankelijke arts heeft geraadpleegd;
  • de arts de vraag van zijn patiënt heeft besproken met het verzorgingsteam en zijn naasten, als de patiënt daarom verzoekt.

Is de patiënt niet terminaal, dan komen daar twee voorwaarden bij:

  • de arts moet een tweede arts raadplegen die psychiater is of gespecialiseerd in de aandoening in kwestie;
  • tussen het schriftelijke verzoek van de patiënt en de euthanasiehandeling moet er minstens 1 maand bedenktijd verlopen.

Initialement publié par C. De Kock, gezondheidsjournaliste le 13/04/2004 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 03/06/2014 - 14h39

'La loi dépénalisant l'euthanasie' ('De euthanasiewet'), brochure uitgegeven door de Nationale Unie van Socialistische Mutualiteiten, http://mutsoc.be.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Borstkanker: de mededeling Geüpdatet op 10/10/2006 - 00h00

Als een patiënt de dokter voorzichtig hoort zeggen dat hij slecht nieuws heeft, stort zijn wereld in elkaar. Het verpletterende nieuws komt voor de patiënt vaak als een donderslag bij heldere hemel.

Kanker verwerken is hard werken Geüpdatet op 26/08/2003 - 00h00

Na een kankerbehandeling blijft er meestal onzekerheid bestaan over de toekomst. De gevolgen van kanker zijn vaak groot. Het hervinden van een nieuw evenwicht loopt niet altijd van een leien dakje.

Orgaandonatie: maak uw standpunt duidelijk! Geüpdatet op 16/06/2008 - 00h00

Of u nu donor wilt worden of niet, in elk geval is het noodzakelijk om uw naasten op de hoogte te brengen van uw keuze. In te veel gevallen worden organen niet weggenomen door een tekort aan informatie over de wil van de overledene. En dat terwijl el...

Meer artikels