PUBLICITÉ

Een verband tussen luchtvervuiling en veneuze trombose

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 22/08/2014 - 16h20
-A +A

Meerdere studies hebben al aangetoond dat luchtvervuiling leidt tot een hoger sterftecijfer.

Wij weten nu ook dat vervuilende stoffen een invloed hebben op de stolling van het bloed en op het risico op een trombose.

PUB

Fijn stof en trombose

Er is een directe linke tussen blootstelling aan stofdeeltjes met een geringe omvang (kleiner dan 10 microgram diameter) en het risico op een diepe veneuze trombose. Onder diepe veneuze trombose verstaat men de vorming van een bloedklontertje in de diep gelegen aderen van het been.

Zo'n diepe veneuze trombose vormt een serieus risico. Als het klontertje uiteenvalt en loskomt, kan het namelijk via de bloedbaan in het hart terechtkomen, en vandaar naar de longen gaan. Als het vast komt te zitten in de bloedvaten van de longen, loopt de patiënt het risico om een mogelijk fatale longembolie te ontwikkelen.

Het Italiaanse onderzoek werd over tien jaar gevoerd, namelijk tussen 1995 en 2005. De wetenschappers hebben bij patiënten bij wie de diagnose van veneuze trombose was gesteld de mate van vervuiling onderzocht waaraan deze patiënt het hele voorafgaande jaar was blootgesteld.

Ze ontdekten dat met elke stijging van tien microgram per kubieke meter luchtvervuiling het risico op een diepe veneuze trombose met 70% toenam.

Bij vrouwen ligt dat cijfer wel iets lager, vooral dan bij vrouwen die hormonale anticonceptiva nemen of die een hormonale behandeling volgen - maar daar moet dan worden aan toegevoegd dat vrouwen al een verhoogd risico lopen op een veneuze trombose.

De gevaren van luchtvervuiling waren al bekend

Dat er een verband was tussen het sterftecijfer en blootstelling aan luchtvervuiling was al door vroegere studies aangetoond, en de wetenschappers vermoedden dat veranderingen in de stolling van het bloed daarvan de oorzaak waren. Bij proeven met dieren waren ook al gevallen van veneuze trombose vastgesteld na blootstelling aan vervuilende stoffen in de lucht.

Een van de interessante lessen die uit deze studie getrokken kunnen worden is dat nu is aangetoond luchtvervuiling meetbare effecten kan hebben op de gezondheid van mens, zelfs op niveaus die door de overheid op dit moment als "normaal" worden beschouwd.

Maar dat is nog geen reden tot paniek.

Als u let op uw levenshygiëne en op de overige risicofactoren (overgewicht, zittend leven enz.), en als u zorgt voor een goede medische opvolging als er in uw familie al een geval van trombose is geweest, dan hoeft u niet per se te vrezen voor een trombose. Wel is het misschien tijd dat de beleidsmakers de ogen openen voor de echte gevaren van de vervuiling: niet alleen de dieren op het pakijs zijn in gevaar; wij zijn dat ook.

Initialement publié par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 20/05/2008 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 22/08/2014 - 16h20

Archives of internal medicine. Vol. 168 n°9, mei 2008

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Meer flebitis in de winter Geüpdatet op 21/10/2001 - 00h00

Veel studies tonen aan dat de incidentie van fatale longembolie varieert naargelang het seizoen. Longembolie zou vaker optreden in de winter. Maar wat flebitis (ontsteking van een ader) en diep-veneuze trombose betreft, werd nog niets aangetoond. Ond...

Veneuze insufficiëntie: steun gevraagd Geüpdatet op 12/09/2006 - 00h00

Zware benen, spataderen, krampen in bed en oedemen wijzen op problemen met de terugkeer van het veneus bloed. Wanneer het bloed in de voeten beland, ondervindt het moeilijkheden om weer terug te stromen naar het hart. Bij veneuze insufficiëntie of an...

De pil en de risico’s voor hart en bloedvaten Geüpdatet op 28/04/2014 - 11h16

De pil vergroot het risico op flebitis. Het is weliswaar een heel kleine stijging, maar toch genoeg om orale oestroprogestatieve anticonceptie af te raden aan vrouwen die al een cardiovasculair risico hebben. Ter herinnering nog even de contra-indica...

Meer artikels