PUBLICITÉ

Een schizotypische persoonlijkheid is een pathologische persoonlijkheid ...

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano op 27/05/2008 - 00h00
-A +A

De schizotypische persoonlijkheid is een pathologische persoonlijkheid die deel uitmaakt van de psychotische persoonlijkheden. In die groep zitten ook de paranoïde persoonlijkheid en de schizoïde persoonlijkheid. De schizotypische persoonlijkheid komt voor bij ongeveer 3% van de totale bevolking.

PUB

Voorbeeld van een schizotypische persoonlijkheid

Alain denkt zo nu en dan dat hij over een magische telepathische gave beschikt. Op die ogenblikken is hij er van overtuigd dat hij de gedachten kan lezen van mensen in zijn omgeving. Hij gelooft overigens dat iedereen over een bepaalde gave beschikt en dat het er alleen op aankomt om ze te ontdekken. Maar hij heeft geen vertrouwen in andere mensen en daarom praat hij maar zelden over zijn bijzondere gave. Hij denkt dat hij uitgelachen gaat worden omdat de mensen niet weten wat hij wel weet. Soms is Alain bang, zeker als hij er aan denkt hoe heksen in het verleden verbrand werden. Hij voelt zich verwant met de heksen die volgens hem over gaven beschikten waar ze zich wel degelijk van bewust waren.
Daarom is Alain eerder afstandelijk in zijn omgang met andere mensen. Hij is 21 jaar en hij heeft geen vrienden en ook geen vriendinnetje. Hij voelt zich onwennig in groep en hij is heel introvert omdat hij zich anders voelt dan de anderen. Dat wil niet zeggen dat Alain niet geïntegreerd is in het maatschappelijk leven, hij studeert kunst en zijn studies verlopen zoals het hoort.

De persoonlijkheid van Alain wordt in de psychiatrie omschreven als schizotypisch. In het DSM-IV classificatiesysteem van persoonlijkheidsstoornissen is er sprake van een schizotypische persoonlijkheid bij minstens vijf van de volgende negen symptomen:

- De onterechte overtuiging dat bepaalde evenementen, personen of zelfs objecten een bijzondere en ongewone betekenis hebben.
- Vreemde overtuigingen of magische denkbeelden (helderziendheid, telepathie, télépathie…). Deze overtuigingen hebben geen verband met culturele normen (er zijn overtuigingen die cultureel bepaald zijn en bij bepaalde bevolkingsgroepen leven zonder dat daar iets vreemds aan is).
- Ongewone waarnemingen.
- Ongewone gedachten en een merkwaardige spraak (eerder vaag, gecompliceerd en praten in metaforen).
- Achterdocht en de indruk dat men vervolgd wordt.
- Een arm of ongeschikt affect.
- Een bizar of excentriek aspect of gedrag.
- De afwezigheid van intieme vrienden (buiten de familie).
- Aanzienlijke angst in sociale situaties. De angst neemt niet af, ook niet als de persoon vertrouwd is met de situaties. De angst is te wijten aan vervolgingsangst en niet aan een tekort aan zelfvertrouwen.

Alain heeft een schizotypische persoonlijkheid. Deze persoonlijkheid kan in verband gebracht worden met schizofrenie in die zin dat ze vaker voorkomt bij mensen van wie bij de ouders of de grootouders schizofrenie werd vastgesteld. Anderzijds heeft iemand met een schizotypische persoonlijkheid een hoger risico op schizofrenie dan de gemiddelde bevolking. Sommige psychiaters beschouwen de stoornis als minimale schizofrenie.

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano op 27/05/2008 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Wat is een persoonlijkheidsstoornis? Geüpdatet op 25/12/2007 - 00h00

Een persoonlijkheidsstoornis is een manier van psychisch functioneren die heel negatieve gevolgen heeft voor het leven van de persoon in kwestie. Het gaat niet enkel om kleine psychische afwijkingen, of om gewoonten die ons een beetje hinderen.

Wat is een afhankelijke persoonlijkheid? Geüpdatet op 02/01/2008 - 00h00

Er bestaan verschillende persoonlijkheidsstoornissen. De DSM IV, de internationaal erkende Amerikaanse classificatie van psychische stoornissen, noemt er een tiental. De afhankelijke persoonlijkheid is een van deze stoornissen die vrij veel voorkomt....

De angstige en de paranoïde persoonlijkheid Geüpdatet op 11/11/2003 - 00h00

We hebben in onze familie, vriendenkring en werkkring allemaal wel te maken met personen met wie de relatie niet altijd makkelijk en zelfs meestal moeilijk verloopt. Het gedrag van deze personen - die de psychiaters François Lelord en Christophe Andr...

Mensen met schizofrenie: zijn ze zo anders? Geüpdatet op 09/03/2009 - 00h00

Schizofrenie is een psychische aandoening die bij het grote publiek weinig bekend is en daarom ook angst inboezemt. Mensen met deze ziekte lijken heel anders dan mensen die zich goed in hun vel voelen en daardoor lijken ze ook moeilijk te begrijpen....

Meer artikels