PUBLICITÉ

Een middel tegen obesitas: borstvoeding

Gepubliceerd door Aanpassing: Pierre Dewaele op 24/06/2002 - 00h00
-A +A

De strijd tegen zwaarlijvigheid (of obesitas) moet reeds tijdens de kinderjaren worden gestart. Wat dat betreft, blijkt borstvoeding een preventief effect te hebben. Volgens een Britse studie verlaagt borstvoeding het risico op zwaarlijvigheid bij kinderen met 30%!

PUB

3 tot 3,5 jaar later was het aantal zwaarlijvige kinderen lager in de groep kinderen die borstvoeding hadden gekregen. Het verschil bleef duidelijk ook na correctie voor bepaalde risicofactoren zoals de sociaal-economische status, het geboortegewicht en het geslacht.

Een groep Britse wetenschappers onderzocht het effect van borstvoeding op de latere gewichtsevolutie. Ze voerden hun studie uit bij 32.000 kinderen; 25% van de kinderen kreeg enkel borstvoeding, 7% kreeg een gemengde voeding en 68% werd enkel gevoed met poedermelk.

In andere landen is de situatie nog zorgwekkender: het aantal zwaarlijvige kinderen is in Japan gestegen met 53%, in de Verenigde Staten met 60% en in Groot-Brittannië met 53%. Maar door preventieprogramma's zou dat fenomeen kunnen worden gekeerd, zoals blijkt uit de evolutie in Finland.

Er is een echte pandemie van zwaarlijvigheid, een aandoening die nochtans niet besmettelijk is. Bijna 10% van de Franse kinderen van 10 maanden tot 8 jaar is zwaarlijvig, terwijl het theoretisch verwachte percentage 3% bedraagt. De incidentie van overgewicht is met 17% gestegen en de incidentie van zwaarlijvigheid met 28%.

Borstvoeding is dus een efficiënt manier om de ontwikkeling van zwaarlijvigheid tegen te gaan. Bovendien heeft borstvoeding nog talrijke andere voordelen, zowel voor het kind als voor de moeder.

De website van Margriet Hermans www.margriet.be geeft blijk van gezond verstand. In feite is deze website een uithangbord voor de beste websites ter zake, waaronder die van de Nederlandse Obesitas Vereniging. We raden u die website ten stelligste aan:www.margriet.beZeer interessant is ook de website van de Weightwatchers: www.weightwatchers.comDe website is zeer goed opgesteld, interactief en biedt uiteraard de mogelijkheid online producten van deze organisatie aan te kopen.
Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 24/06/2002 - 00h00 Armstrong J. and Neilly J.J., Breastfeeding and lowerig the risk of childhood obesity. The Lancet, juin 2002, 359: 2003-2004.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Meer artikels