PUBLICITÉ

Een andere kijk op de wereld kan zorgen voor meer optimisme

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano op 26/01/2009 - 00h00
-A +A

"De duurzaamheid van het geluk" is de uitdrukking die Martin Seligman (1) gebruikt om een in zijn ogen essentiële kwaliteit te omschrijven: de kwaliteit om vertrouwen te hebben in de toekomst. Seligman is een Amerikaanse psychiater die zich al jaren bezighoudt met het thema van de positieve psychologie of de kunst om gelukkig te zijn...

PUB

De kunst om optimistisch te zijn


Martin Seligman stelde vast dat mensen met een geslaagd leven meestal ook zeer optimistisch zijn. Optimisme bestaat uit zeer uiteenlopende aspecten: één ervan is de manier waarop we naar de wereld kijken.

Zeer optimistische mensen gaan ervan uit dat de wereld het goed meent met hen. Worden ze met een probleem geconfronteerd, dan zijn ze ervan overtuigd dat het probleem van voorbijgaande aard is.
Fanny merkt bijvoorbeeld dat haar leerkracht zeer boos is op haar. Ze denkt: "Hij ziet er slecht gehumeurd uit vandaag. Hij heeft misschien slecht nieuws gekregen…" In dezelfde situatie denkt een andere leerlinge: "Leerkrachten zijn allemaal dominante figuren. Logisch, ze hebben de macht en ze profiteren ervan". U merkt meteen dat beide leerlingen een verschillende kijk op de wereld hebben.

Zijn kijk op de wereld veranderen...


Welk belang heeft het om op te merken dat mensen anders reageren op dagdagelijkse gebeurtenissen? Het staat vast dat die manier van denken ons humeur beïnvloedt, alsook onze energie om onze doelen te bereiken en onze dromen te realiseren. Hoe optimistischer u bent over het leven, des te meer energie, genot en… succes u zult hebben.

Een negatieve manier van denken kan gewijzigd worden. Niet ineens met een toverstokje, maar door in uw binnenste de negatieve veralgemeningen en reacties op te sporen.
Weinigen onder ons zijn helemaal pessimistisch of helemaal optimistisch. U kunt optimistisch zijn op het werk en pessimistisch met uw kinderen, of omgekeerd… Begin eens met na te gaan op welk gebied u het meest pessimistisch bent. Observeer uw innerlijke reacties wanneer zich een probleem voordoet. Indien u veralgemeent en denkt dat het probleem zal blijven duren, dan kunt u uw innerlijke taal verbeteren. Zorg voor meer aanmoediging en stimulansen in plaats van u te laten leiden door pessimisme. Wanneer u dus de neiging hebt om een probleempje erger te maken dan het is, probeer dan uw visie wat aan te passen, bedenk een realistisch standpunt en reduceer het probleem tot zijn ware proporties.
Wanneer u een sportwedstrijd verliest, moet u niet denken dat u echt slecht bezig bent, maar wel dat u vandaag misschien niet fit genoeg was of dat u de een of andere tactiek niet genoeg ingeoefend had…

Geleidelijk zult u erin slagen om optimistischer te denken. In het begin zal het veel aandacht en geduld vragen, maar u zult heel snel de voordelen van deze manier van denken ervaren. En daarbij, ook uw omgeving zal hiervan genieten. Pessimisme kan besmettelijk zijn, maar optimisme kan dat ook zijn. Zo kunt u ook uw familieleden, vrienden en collega's aanmoedigen om negatieve veralgemeningen te laten vallen en om, samen met u, een groep optimistische mensen te vormen…

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano op 26/01/2009 - 00h00 (1): "La force de l'optimisme" (De kracht van het optimisme), Martin Seligman, uitg. InterEditions.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Denkbeelden die uw dromen in de weg staan Geüpdatet op 04/08/2009 - 00h00

Een mening of denbeeld is iets wat u gelooft, ook al zijn er geen bewijzen voor. Meningen vormen het fundament dat ons in staat stelt om geestelijk en sociaal te functioneren. Sommige zijn positief en hebben we nodig, maar andere beperken ons. Soms h...

Hoe overleef je een complex? Geüpdatet op 03/04/2007 - 00h00

Dat diegene zonder een of meerdere complexen de eerste steen werpt! Wat de mensen van elkaar doet verschillen, zijn niet zozeer de complexen zelf, maar wel de manier om ermee om te gaan. Sommige kunnen dat erg goed, terwijl anderen de indruk hebben d...

Op zoek naar eenvoud Gepubliceerd op 10/08/2016 - 10h31

De crisis, terrorismus, de vermindering van de koopkracht, alles draagt bij om de stress te verhogen. Misschien vinden we wel een tegengif door te allen prijze de eenvoud op te zoeken. Dat is in elk geval de mening van Michael Simperl, auteur van "Mo...

Hoe houdt u uw goede voornemens vol? Gepubliceerd op 26/12/2011 - 03h39

Voornemens worden altijd met de beste bedoelingen gemaakt. Maar soms vergeten we ze al snel! Misschien bent u van plan om met het nieuwe jaar een nieuwe start te nemen. Deze tips kunnen u helpen om u aan uw mooie beloften te houden.

Meer artikels