PUBLICITÉ

Echtelijke geweldpleging: alcohol is vaak uitlokkende factor

Gepubliceerd door Dr. Marc Sertyn op 10/11/2001 - 00h00
-A +A

Ziehier een vraag gericht tot Prof. Roger Henrion, lid van de 'Académie nationale de médecine' (Frankrijk): Een nationale enquête omtrent geweldpleging op vrouwen (Enveff), uitgevoerd door een groep experten onder uw voorzitterschap, toonde aan dat 10 % van de vrouwen ooit het slachtoffer werden van fysieke of psychologische geweldpleging. Wat is de plaats van alcohol in dit nog vrij miskende gebied?

PUB

Prof. Roger Henrion:

"In deze enquête voltooid in februari 2001 en die betrekking had op 6970 vrouwen van 20 tot 59 jaar is er geen informatie specifiek omtrent de rol van alcohol, maar deze rol kan afgeleid worden aan de hand van twee recente studies. De eerste studie werd uitgevoerd in de Loire-Atlantique ; 419 huisartsen brachten antwoorden op de vragen; hieruit blijkt onomstotelijk dat de meest voorkomende oorzaken te vinden zijn bij alcoholisme (93 %), een agressieve partner (57 %), sociale problemen (52 % bestaansonzekerheid, 48 % minder gegoed sociaal milieu). De tweede studie betreft een raadpleging wegens opzettelijke slagen en verwondingen in de streek van Toulouse. Gedurende een periode van 4 maanden namen 138 vrouwen die het slachtoffer werden van echtelijke baldadigheden deel aan een enquête; alcohol bleek van de partij in 29 % van de gevallen. Anders gezegd: alcoholisme bij de partner wordt aangehaald in alle studies omtrent echtelijk geweld, met cijfers gaande van 30 tot 90 %."

Hoe kan men zulke verschillen verklaren?

Prof. Roger Henrion:"Patiënten verschillen naargelang ze door huisartsen of specialisten gezien worden. Huisartsen zien voornamelijk dames die het slachtoffer zijn van fysieke traumata veroorzaakt door een alcoholische partner of een partner die een éénmalige overconsumptie van alcohol had. Bij de verenigingen die zich bezighouden met de hulp aan slachtoffers of bij psychiaters zijn de verantwoordelijken meestal mannen met een psychiatrisch pathologisch profiel: het zijn immature impulsievelingen die brutaal reageren op alcohol of het zijn perversen die sterk georiënteerd zijn naar psychologische drukkingen of nog autoritaire en rigiede personen met vaak grote verantwoordelijkheden bij wie de alcoholconsumptie minder is."

Gepubliceerd door Dr. Marc Sertyn op 10/11/2001 - 00h00 Chambonet et coll., 2000 ; CHU de Rangueil ; Thomas et coll., 2000. Alcool Actualité, n°1, september 2001.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Vitamine D voorkomt reumatoïde polyartritis Geüpdatet op 16/03/2004 - 00h00

Vitamine D speelt niet alleen een belangrijke rol bij de opname van calcium en dus de preventie van osteoporose, maar blijkt ook een preventieve factor te zijn voor reumatoïde polyartritis.

Meer artikels