PUBLICITÉ

Driftaanval

Mise à jour le 26/05/2003 - 00h00
-A +A

PUB

Bij een jong kind meestal uiting van woede, nogal eens voorkomend op basis van een conflict tussen kind en ouder of verzorgende. Driftaanvallen betekenen niet dat een dergelijk kind een opvallend slecht humeur heeft maar dat hij - vooral op twee- of driejarige leeftijd - zichzelf nog niet voldoende onder controle heeft.

Hij kan zichzelf werkelijk niet beheersen wanneer hij een driftaanval heeft, zodat het weinig zin heeft hem te zeggen onmiddellijk te stoppen of hem achteraf te straffen.

De moeilijkheid is kalm te blijven zodat uw eigen rust aanstekelijk werkt, in plaats van zelf zo razend te worden dat u hem juist opzweept. Het is beter weg te lopen en hem even aan zijn lot over te laten dan bij hem te blijven en te gillen.

Een scene maken is lang zo effectief niet meer als het publiek verdwijnt; een kind dat een aanval heeft, zal veel sneller bedaren als hij alleen gelaten wordt, maar laat wel de driftdeur open en ga niet ver uit de buurt. Probeer zoveel mogelijk conflicten te omzeilen en hem tijdig af te leiden, maar krijg geen schuldgevoel als het niet altijd lukt zijn driftbuien te voorkomen.
Het feit dat bepaalde kinderen veel driftiger zijn dan andere, is gedeeltelijk een kwestie van temperament, maar ook van omstandigheden. Driftbuien worden zeldzamer naarmate het kind beter in staat is om zijn eigen beslissingen te nemen en te aanvaarden dat hij zijn verlangens wel eens moet uitstellen.

Oorspronkelijk gepubliceerd op 01/04/2003 - 00h00 en geüpdatet op 26/05/2003 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Babygehuil: een te ontcijferen taal Gepubliceerd op 07/10/2013 - 17h58

Moeders herkennen weliswaar vanaf de eerste dagen het gehuil van hun baby, maar hebben het moeilijker om de precieze redenen na te gaan. Honger, dorst, pijn, ongemak, angst, innerlijke spanning... redenen zijn er genoeg. Blijf hoe dan ook rustig, ste...

Meditatie voor kinderen: de rust hervonden Gepubliceerd op 04/11/2016 - 09h15

Mediteren in de naschoolse opvang… In een school in Baltimore in de Verenigde Staten zijn ze ermee gestart. Ook in Europa is het fenomeen in opmars. Zo zijn er almaar meer individuele initiatieven die kinderen meditatieoefeningen aanbieden. Een zo’n...

Baby en zijn spiegelbeeld Geüpdatet op 13/01/2004 - 00h00

Baby's zijn zich bij de geboorte niet bewust van hun lichaam. Ze leren slechts geleidelijk onderscheid te maken tussen het "ik" en de "ander". Dit ontwikkelingsstadium wordt meestal de "spiegelfase" genoemd, want als het kind zichzelf bekijkt in de s...

Meer artikels