PUBLICITÉ

Doeltreffendheid van de vaccinatie tegen meningitis : kanttekening van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur

Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 26/02/2003 - 00h00
-A +A

Iedereen is verheugd over de daling van het aantal gevallen van meningitis in België, vooral het aantal gevallen van meningitis C. Het is precies tegen die vorm dat de vaccinatiecampagnes één jaar of meer geleden werden gelanceerd.

PUB

Op 6 februari ll. meldde de Vlaamse Minister van Volksgezondheid in een communiqué het succes van de vaccinatiecampagnes. Zo is het aantal gevallen van meningitis C in Vlaanderen met 50% gedaald, van 134 gevallen in 2001 tot 61 in 2002. In het noorden van het land werden in 2001 en 2002 ongeveer 400.000 kinderen van 1 tot 5 jaar en adolescenten van 13 tot 17 jaar gevaccineerd. Er zullen dit en volgend jaar nog andere campagnes worden gevoerd opdat tegen eind 2004 alle kinderen en adolescenten van 1 tot 18 jaar gevaccineerd zouden zijn.

Valse noot

Iedereen verheugt zich dus over de daling van het aantal gevallen van meningitis kort na de campagne. Maar het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-Pasteur) plaatst toch een kanttekening bij deze positieve resultaten. De specialisten zetten de gegrondheid van de vaccinatie tegen meningitis C niet op de helling, maar het zijn uiteraard wetenschappers. Vooraleer een oorzaak (vaccinatie) in verband te brengen met een effect (lagere frequentie van de ziekte), moeten ze bewijzen hebben. Alles lijkt erop te wijzen dat er inderdaad een verband bestaat, maar een wetenschapper zal eerst trachten het tegendeel te bewijzen.En de onderzoekers van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid hebben iets gevonden… Bij analyse van de curven van de frequentie van de ziekte hebben ze vastgesteld dat de curve bij niet-gevaccineerde personen (20-plussers) even sterk daalde als bij de gevaccineerde personen. Dat betekent dat de daling van het aantal gevallen minstens gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan de natuurlijke evolutie van de ziekte. Dat is ook bewezen voor veel andere ziekten. Dat neemt niet weg dat, doordat het aantal gevaccineerde personen sterk toegenomen is, de circulatie van de bacterie bij ons duidelijk verminderd is. En dat heeft een gunstig effect gehad, zowel op de gevaccineerde als op de niet-gevaccineerde personen…

Samenhang van gunstige factoren

De incidentie van de ziekte is waarschijnlijk gedaald door de twee factoren, en daar zal niemand over klagen. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid vraagt echter nog een grondiger onderzoek daaromtrent uit te voeren. Uit dat verhaal kunnen we in ieder geval meerdere lessen trekken : .

  • Statistieken en cijfers betekenen niets als ze niet worden vergezeld van een goede analyse.
  • Ernstige wetenschappelijke analyses kunnen enkel worden uitgevoerd door ervaren wetenschappers.
  • Het volstaan niet twee cijfers naast elkaar te plaatsen om te verklaren dat er tussen beide een oorzakelijk verband bestaat (vooral in de periode vóór de verkiezingen).
  • Vaccinatie heeft waarschijnlijk een rol gespeeld en de campagnes moeten worden voortgezet.
Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 26/02/2003 - 00h00 News on outbreak and infectious diseases 05-11/02/2003, Institut Scientifique de la Santé Publique Persmededeling van Minister Mieke Vogels (http://www.miekevogels.be)
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Luchtweginfecties bij kinderen Geüpdatet op 12/11/2002 - 00h00

Kleine kinderen lopen tijdens de wintermaanden vaak infecties op. Maar bij hen is het niet zozeer de griep die ravage aanricht, maar wel het respiratory syncytial virus (RSV).

Meer artikels