PUBLICITÉ

Diabetoporose: de link tussen diabetes en osteoporose

Geüpdatet door Hélène Joubert, wetenschapsjournaliste op 16/05/2017 - 15h09
-A +A

Diabetes kan de botten brozer maken. Wie diabetes heeft, loopt meer risico op breuken, vooral als de diabetes niet goed geregeld is. Mensen met diabetes type 1 moeten dus net als bij diabetes type 2 niet alleen het hart, de aders, de nieren, de zenuwen en de ogen in de gaten houden, maar ook hun botten.

PUB

Twee keer meer heupbreuken bij diabetes type 2

Diabetoporose is een complicatie die zich gaandeweg ontwikkelt bij mensen met diabetes. Diabeteslijders krijgen brozere botten. Dat uit zich in osteoporose. Om de omvang van het fenomeen in kaart te brengen, focussen de studies zich vooral op heupbreuken, een typisch gevolg van osteoporose. Bij diabetes type 2 is het risico op dit soort  breuken twee keer groter dan voor de algemene bevolking. Bij diabetes type 1 is het zelfs vijf keer groter. Het risico begint hier al op jonge leeftijd en stijgt exponentieel (1-2).

Dr. Julien Paccou, reumatoloog op de dienst reumatologie van het CHU van Lille in Frankrijk: “Voor alle types breuken door elkaar die te wijten zijn aan botbroosheid, stijgt het risico op breuken met 30%. Voor heupbreuken ligt dat cijfer nog hoger. Toch is osteoporose een te weinig bekende complicatie van diabetes en weinig specialisten leggen de link tussen beide fenomenen”.

Diabetes die niet goed onder controle is, vergroot de kans op breuken

Wie diabetes heeft, loopt automatisch meer risico op osteoporosebreuken. Maar als de bloedsuikerspiegel (glykemie) - ondanks de medicatie - hoog blijft, neemt dat risico nog toe. Verschillende heel recente wetenschappelijke publicaties wijzen op die link tussen een diabetes die niet goed onder controle en de toename van het risico op osteoporosebreuken (3).

Een studie bij mensen met diabetes van het type 2 heeft dat risico concreet geanalyseerd. De onderzoekers hebben kunnen vaststellen dat naarmate de waarden van de bloedsuikerspiegel bij meting van het geglycosyleerd hemoglobine (HbA1c, wat de bloedsuikerspiegel van de voorbije drie maanden weergeeft) stijgen (en dat wijst op een almaar slechtere controle van de diabetes) het aantal heupbreuken mee stijgt. Tussen een HbA1c-niveau rond 6-7% en een niveau rond 9-10% neemt het risico met maar liefst 24% toe! (4)

Dr. Julien Paccou: “Die botbroosheid is toe te schrijven aan de diabetesziekte. Kan het zijn dat de diabetesmedicijnen het risico op osteoporose versterken of verkleinen? Dat is niet zo makkelijk te beantwoorden. Er is nog geen enkele studie die hier concreet onderzoek naar gedaan heeft. Dat diabetespatiënten die insuline krijgen nog meer breuken oplopen dan andere wil niet zeggen dat we de oorzaak bij die medicijnen moeten zoeken. Als mensen insuline moeten krijgen, is dat vaak omdat hun diabetes zwaarder is en al langer bestaat, en dat geeft sowieso een groter risico op breuken. Er zijn nog geen bewijzen gevonden voor het beschermende dan wel schadelijke karakter van een bepaalde actieve stof. Er is wel één groep van stoffen die het risico op breuken met zekerheid doet stijgen, en dat zijn de glitazonen.“

Initialement publié par Hélène Joubert, wetenschapsjournaliste le 28/06/2016 - 16h15 et mis à jour par Hélène Joubert, wetenschapsjournaliste le 16/05/2017 - 15h09

 (1) Shah Diabetes Med 2015 ; (2) Weber Diab Care 2015 ; (3) J Bone Miner Res 2015 ; 301338-46 ; (4) Chia-Ing Li et al, J Bone Miner Res. 2015 ; (5) J Bone Miner Res. 2015 Aug;30(8):1386-93 

D’après un entretien avec le Dr Julien Paccou, rhumatologue, service de rhumatologie du CHU de Lille, France 

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Type 2 diabetes is een te voorkomen ziekte Gepubliceerd op 08/02/2017 - 14h29

In 90% van de gevallen kan het optreden van type 2 diabetes worden voorkomen. De levenswijze speelt een belangrijke rol bij het optreden van die beschavingsziekte die epidemische proporties aanneemt. De preventie zou reeds in de kinderjaren moeten st...

Diabetes en depressie: het verband tussen beide ziekten Gepubliceerd op 15/05/2012 - 11h49

Diabetes en depressie zijn twee veelvoorkomende ziekten, die ook vaak samen voorkomen bij eenzelfde persoon. Een Amerikaanse studie uitgevoerd bij duizenden vrouwen, toonde onlangs aan dat wie aan diabetes lijdt een verhoogd risico loopt op depressie...

Type 2 diabetes: inhaleerbare insuline is doeltreffend Geüpdatet op 15/08/2006 - 00h00

Het evenwicht van de glycemie is essentieel in de behandeling van type 2 diabetes die niet insulineafhankelijk is. Als orale antidiabetica niet volstaan, kan het noodzakelijk zijn om een beroep te doen op subcutane injecties van insuline. Deze toedie...

Meer artikels