PUBLICITÉ

Diabetespatiënten: let op uw bloeddruk!

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 14/10/2013 - 18h40
-A +A

Diabetespatiënten lopen een hoog cardiovasculair risico en moeten daarom hun bloeddruk en bloedglucosespiegel goed volgen.

Volgens recente studies moet de bloeddruk bij diabetici worden verlaagd tot 130/80 mm Hg om het risico op vaatproblemen te verlagen, terwijl die drempelwaarde bij andere patiënten met een hoge bloeddruk 140/90 mm Hg bedraagt.

PUB

Diabetes en bloeddruk

Hart- en vaatziekten zijn één van de complicaties van diabetes.

Diabetes tast op zich de kleine en grote bloedvaten aan. Diabetes verdubbelt het risico op hart- en vaatproblemen, en dat risico neemt nog toe als de patiënt hoge bloeddruk heeft of nog andere risicofactoren vertoont zoals roken en te hoog cholesterolgehalte in het bloed.

Ook de andere diabetische complicaties, zoals aantasting van de nieren (komt voor bij 40% van de diabetespatiënten en kan leiden tot nierinsufficiëntie) en aantasting van de ogen, worden door hypertensie in de hand gewerkt.
Door de bloeddruk te verlagen kan de ontwikkeling van die aandoeningen worden voorkomen.

Doel: bloeddruk lager dan 130/80 mm Hg

Bij personen met hypertensie wordt gewoonlijk gestreefd naar een bloeddrukwaarde van 140/90 mm Hg. Recente studies tonen evenwel aan dat men het risico op cardiovasculaire accidenten bij diabetespatiënten met hypertensie aanzienlijk kan beperken door de bloeddruk te verlagen tot ongeveer 130/80 mm Hg. Over het algemeen kan de bloeddruk tot dat niveau worden verlaagd met bloeddrukverlagende geneesmiddelen, ook al moet men soms meerdere geneesmiddelen geven om het gewenste effect te verkrijgen.

Een dergelijke behandeling verlaagt de frequentie van hartinsufficiëntie met 56% en verlaagt de frequentie van myocardinfarct significant.

Initialement publié par Pierre Dewaele le 21/01/2002 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 14/10/2013 - 18h40

Kaplan NM. Ann Intern Med 2001; 135: 1084-6 Réseaux Diabète N°5, Oct. 2000. Société Scientifique de Médecine Générale, Recommandations de bonne pratique, diabète de type 2, 2007.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Waaraan herkent u hypertensie? Gepubliceerd op 06/01/2016 - 10h24

Arteriële hypertensie is een permanent abnormaal verhoogde bloeddruk. Meestal treden daarbij geen symptomen op. Daarom weten veel mensen met hypertensie niet eens dat ze er last van hebben. Het is nochtans een risicofactor voor hart- en vaatziektes ....

De bloeddruk en de meting Geüpdatet op 11/03/2008 - 00h00

De arteriële bloeddruk wordt uitgedrukt in een paar cijfers, maar de waarden zeggen heel wat over uw gezondheid. De streefwaarden zijn niet in alle omstandigheden dezelfde en de bloeddruk kan op verschillende manieren gemeten worden: thuis, in de art...

Meer artikels