PUBLICITÉ

Depressies: psychotherapie

Gepubliceerd door Isabelle Eustache op 24/06/2003 - 00h00
-A +A

Depressies zijn niet alleen te verhelpen met geneesmiddelen. Antidepressiva alleen zullen niet volstaan, want die pakken de symptomen aan, maar niet de ziekte. Het psychische leed die de patiënten ervaren, vraagt om een luisterend oor. Een overzicht van de verschillende psychotherapieën.

PUB

Psychologische hulp maakt het mogelijk zijn ziekte beter te leren kennen, hervallen te voorkomen en te weten wanneer je hulp moet vragen. Op deze wijze kan aan de vaak kwetsbare patiënten geleerd worden hun emoties en de spanningen uit het dagelijkse leven beter te beleven. Er bestaan drie types psychotherapie die een depressieve persoon kunnen helpen:

  • cognitieve en gedragstherapie;
  • interpersoonlijke psychotherapie;
  • psychodynamische therapie, zoals psychoanalyse of psychoanalytisch geïnspireerde therapie.Ze druisen niet tegen elkaar in. Integendeel, we zien dat deze drie methodes stilaan door elkaar worden gebruikt: ze gaan zich aan elkaar aanpassen en bij elkaar elementen ontlenen.Niettemin onderscheiden we de korte, gestructureerde therapieën (zoals de cognitieve en gedragstherapie en interpersoonlijke therapie) enerzijds, en psychodynamische therapie anderzijds.
  • De eerste concentreren zich op het heden. Ze proberen de patiënt te helpen zijn vaardigheden te ontwikkelen om zijn huidige problemen onder controle te krijgen. De therapeut, die hier gericht werkt, geeft gedetailleerde informatie over de ziekte, de therapie, de doelstellingen en de duur van de behandeling. Het doel bestaat eruit de symptomen en het gedrag te wijzigen.
  • Omgekeerd gaan de psychodynamische therapeuten zich concentreren op het verleden. De patiënt herbeleeft en begrijpt de verdrongen elementen uit zijn persoonlijke geschiedenis. Hier is het doel om te helpen tot een consequente verandering te komen van de onderliggende persoonlijkheid.

Cognitieve en gedragstherapieën

Ze werken in op de negatieve gedachten en de cognitieve distorsies. Praktisch tonen ze de te grote eisen aan die de depressieve persoon zichzelf oplegt, zodat hij opnieuw leert van de realiteit niet meer louter het negatieve te zien en waardoor hij zijn automatische negatieve gedachten in de kiem kan leren smoren. Deze manier van denken vervalst immers de integratie van de werkelijkheid door er enkel de negatieve kant van te zien. De depressieve persoon verwerkt de informatie op een verkeerde manier en gaat op die manier zichzelf te streng aanpakken. De belangrijkste doelstelling van de therapeut zal zijn om de patiënt daar bewust van te maken. Daarna volgt er een periode van zelfobservatie, vervolgens een kritiekperiode en ten slotte de ontwikkeling van alternatieve gedachten. Door deze intellectuele turnoefening zal de patiënt systematisch aan de omgekeerde hypotheses gaan denken van de negatieve waar hij automatisch aan denkt. De laatste stap is de toepassing in het leven van alledag.

Interpersoonlijke psychotherapie

Deze methode staat de fundamentele rol voor van een harmonieuze integratie van het individu in zijn omgeving. Deze psychotherapie vertrekt vanuit het idee dat er een stoornis in de interpersoonlijke banden bestaat die aan de basis ligt van de depressie en die ook in stand houdt. Ze probeert de relationele vaardigheden van de patiënt te ontwikkelen om de depressieproblemen te verlichten. De depressieve persoon heeft moeilijkheden met positieve interactie met zijn omgeving en leeft daardoor geïsoleerd. De therapeut zal hem moeten leren om zijn relationele vaardigheden in het algemeen te verbeteren, om de bronnen van ontevredenheid op relationeel vlak beter te herkennen en om zijn automatische gedragingen in probleemsituaties bij te stellen. Daarvoor zal de patiënt zichzelf nauwkeurig moeten observeren en de situaties meteen moeten analyseren. Hij zal moeten leren de problemen op te lossen zonder affectieve overdrijving en leren communiceren (rollenspellen).

Gepubliceerd door Isabelle Eustache op 24/06/2003 - 00h00 Dr. Dominique Barbier, La depression, Ed. Odile Jacob, prijs: 16, 80 euro.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Interview: De vele gezichten van depressies Geüpdatet op 13/05/2003 - 00h00

Depressies zijn de vierde oorzaak in de wereld van handicaps en de tweede in de ontwikkelde landen. Dominique Barbier, Frans psychiater en psychoanalytica, publiceerde onlangs een werk over depressieve ziekten, bekeken vanuit hun verschillende aspect...

Test uw kennis van de psychologie Geüpdatet op 27/11/2006 - 00h00

Psychiater, psycholoog, psychoanalyse, het is moeilijk om precies te weten wie wat doet, maar nog moeilijker is het omschrijven van het verschil tussen projectie, transfer, of een therapie met psycho-analytische inslag. Test uw kennis en leer bij!

Heroïne: hoe afkicken? Geüpdatet op 17/02/2014 - 10h09

Heroïne leidt tot ernstige lichamelijke en psychische afhankelijkheid. Om ermee te stoppen, is hulp vragen vaak noodzakelijk. Een aangepaste aanpak is zeker een plus om er definitief van af te raken en om hervallen te voorkomen.

Meer artikels