PUBLICITÉ

Depressies bij kinderen: hoe kunt u ze herkennen?

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 04/06/2013 - 09h47
-A +A

De gedachte dat een kind depressief kan zijn, is moeilijk te aanvaarden. Algemeen leeft het idee immers nog dat depressief zijn gelijk staat aan «zorgen hebben» en dat kinderen nu eenmaal zorgeloos zijn! Maar depressies bij kinderen komen wel degelijk voor, het is dus belangrijk dat u ze herkent.

PUB

Depressies bij kinderen bestaan!

Er zijn weinig gegevens over depressies bij kinderen en de bestaande cijfers spreken elkaar vaak tegen. Volgens de Franse INSERM (1) ligt het aantal in Frankrijk rond 0,5 % voor kinderen en rond 3 % voor pubers. Andere studies geven hogere cijfers. Die schommelen tussen 2 % en 9 % van de kinderen (2). Feit is dat het aantal kinderen dat in behandeling is voor een depressie stijgt. Het probleem wordt vandaag ook door alle instellingen van de volksgezondheid erkend. Een depressie bij kinderen kan namelijk een impact hebben op lange termijn en verhoogt het risico op een depressie op volwassen leeftijd én op gedragsstoornissen.

 

Kinderen kunnen net als volwassenen neerslachtig worden

De algemene depressiesymptomen zijn dezelfde bij kinderen en bij volwassenen: sombere stemming, verminderd plezier aan de activiteiten die vroeger fijn waren, gewichtstoename of -afname, slaapstoornissen, gejaagdheid of omgekeerd traagheid, moeheid, lager zelfbeeld, concentratieproblemen, enz.

Kinderen hebben ook specifieke symptomen als ze depressief zijn

Het is nochtans niet mogelijk om een depressie bij kinderen op dezelfde manier te evalueren als bij volwassenen. Kinderen hebben nog niet de mondigheid van volwassenen en kunnen hun gevoelens niet altijd onder woorden brengen. Voor de allerkleinsten klinkt dat vanzelfsprekend, maar dat is ook nog zo in de puberteit!

Er zijn enkele specifieke signalen die ouders alert moeten maken:

  • Schoolproblemen, met van het ene moment op het andere een slecht rapport.
  • Dreigingen of pogingen om weg te lopen.
  • Een veranderd gedrag tegenover andere kinderen: afzondering, angst, enz.
  • Agressie of irritatie in de relaties binnen het gezin die er voorheen niet was.
  • Risicogedrag - bij pubers - met alcohol- of drugsgebruik.

 

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 04/06/2013 - 09h47

Rapport du Conseil Supérieur d'Hygiène : dépression, dépressivité et suicide, 6/12/2006.

(1) Le bon usage des antidépresseurs chez l'enfant, Afssaps, janvier 2008.

(2) Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV, eds.

Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants. Page consultée le 31/05/2013.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Zijn depressies erfelijk? Geüpdatet op 25/07/2006 - 00h00

Een depressie wordt doorgegeven van ouder op kind, behalve wanneer de ouder zich laat behandelen en van zijn depressie geneest.

Babyblues bij papa's Geüpdatet op 24/01/2006 - 00h00

Dat pas bevallen moeders de babyblues kunnen krijgen is algemeen bekend. Dat ook mannen die vader zijn geworden depressief kunnen worden is veel minder bekend. De gevolgen zijn nochtans niet te onderschatten, vooral voor de ontwikkeling van het kind....

Leidt depressie tot kanker? Geüpdatet op 30/08/2005 - 00h00

De relatie tussen depressie en sommige andere ziekten is niet zo duidelijk. Uit verschillende studies is al gebleken dat depressie het risico op hart- en vaatziekten en op hartinfarct kan verhogen. Geldt hetzelfde voor kanker?

Meer artikels