PUBLICITÉ

Depressie na de bevalling: een ten onrechte verwaarloosde ziekte

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 18/06/2013 - 07h58
-A +A

Pas sinds kort wordt werk gemaakt van screening op en preventie van depressie na de bevalling. Een depressie na de bevalling wordt vaak ten onrechte toegeschreven aan een normale vermoeidheid tengevolge van de zwangerschap of tengevolge van een veeleisende baby. De depressie moet echter zo snel mogelijk worden opgespoord...

PUB

De echte definitie van postnatale depressie

Een postpartum depressie wordt gekenmerkt door een wisselende prikkelbaarheid, stemmingsstoornissen en slapeloosheid, symptomen die door de omgeving gemakkelijk aan de geboorte worden toegeschreven. Volgens de officiële definitie kan een postpartum depressie optreden tot de vrouw weer haar regels krijgt, maar in de praktijk wordt een depressie die optreedt binnen 1 jaar na de geboorte als een postnatale depressie beschouwd. Een dergelijke depressie zou voorkomen na 5 tot 25% van de bevallingen. De oorzaken zijn echter niet duidelijk: genetische, psychologische, omgevingsgebonden, transgenerationele factoren, voorgeschiedenis van miskraam, abortus provocatus, enz.

De gevolgen

Een dergelijke depressie kan toch belangrijke en soms definitieve sporen nalaten in het leven van de moeder en het kind en mag daarom niet worden verwaarloosd. Een depressieve toestand kan immers een nadelige invloed uitoefenen op de kwaliteit van de moeder-kindrelatie, de gezinscel, de ontwikkeling van het kind en kan soms aanleiding geven tot kindermishandeling.

Initialement publié par Dr. Philippe Burton le 26/11/2001 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 18/06/2013 - 07h58

Le Quotidien du Médecin, nr. 7008, dinsdag 13 november 2001

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Babyblues bij papa's Geüpdatet op 24/01/2006 - 00h00

Dat pas bevallen moeders de babyblues kunnen krijgen is algemeen bekend. Dat ook mannen die vader zijn geworden depressief kunnen worden is veel minder bekend. De gevolgen zijn nochtans niet te onderschatten, vooral voor de ontwikkeling van het kind....

Baby blues of depressie, maak het onderscheid! Geüpdatet op 05/10/2009 - 00h00

De dagen en weken na de bevalling zijn voor jonge moeders een moment van psychische broosheid. Dr. Linda Morisseau, kinderpsychiater, psychoanalyste en diensthoofd aan het 'Institut de Puériculture et de Périnatalité', sprak met ons over twee problem...

Baby blues, een onvermijdelijke periode van depressie Geüpdatet op 13/08/2002 - 00h00

'Baby blues' is een frequente postnatale reactie die optreedt binnen 3 tot 10 dagen na de bevalling en slechts enkele uren tot dagen duurt. Deze voorbijgaande toestand is geen ziekte, maar integendeel een moment van depressie dat integraal deel uitma...

Meer artikels