PUBLICITÉ

Depressie: meer aandacht voor preventie!

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 06/08/2002 - 00h00
-A +A

Volgens studies zou 6 tot 16% van de Belgische bevolking depressief zijn. Deze sterk uiteenlopende cijfers zijn te wijten aan het feit dat verschillende definities en evaluatiemethoden werden gebruikt.

PUB

Deze percentages bevestigen echter dat depressie even veel voorkomt in België als in Europa. De frequentie verschilt echter sterk van streek tot streek. In Vlaanderen zouden minder mensen aan depressie lijden dan in Wallonië en Brussel. En dit heeft ook gevolgen. De mortaliteit (of sterfte) is hoger bij depressieve patiënten dan bij personen zonder depressie. Het mortaliteitsrisico zou zelfs twee- tot viermaal hoger zijn!

Zelfmoord!

Deze verhoogde mortaliteit is uiteraard te wijten aan zelfmoord. Volgens het rapport gepubliceerd door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid zou 45 tot 70% van de zelfmoorden te wijten zijn aan depressie en 15% van de depressieve patiënten overlijdt aan zelfmoord. België is de trieste recordhouder: het is één van de Europese landen met het hoogste percentage zelfmoorden.Depressie zou echter ook een invloed hebben op het optreden van andere aandoeningen, zoals myocardinfarct (hartaanval). Depressie heeft trouwen niet alleen een effect op de gezondheid, maar ook op de economie. Wetenschappers hebben nl. de kostprijs van depressie berekend. De directe en indirecte kosten zijn moeilijk te evalueren, maar volgens een reeds oude raming (1988) zouden de medische kosten van depressie oplopen tot meer dan 1 miljard euro per jaar! Absenteïsme komt vijfmaal meer voor bij depressieve patiënten dan bij personen zonder tekenen van depressie.

Voorkomen is beter dan genezen!

De klemtoon ligt vooral op de primaire preventie, d.w.z. niet alleen op korte maar zeker ook op lange termijn. Dit is echter zeer moeilijk omdat "geestesstoornissen" een negatieve connotatie hebben. De secundaire preventie heeft tot doel depressieve patiënten op te sporen en te behandelen en het aantal zelfmoorden te beperken. De experts die dit rapport hebben opgesteld, zijn het erover eens dat men meer gebruik zou moeten maken van de bestaande behandelingen.Dit rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid is beschikbaarin het Nederlands (http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/crospnl/depressie_nl.pdf) en in het Frans (http://www.iph.fgov.be/epidemio/epifr/crospfr/depression_fr.pdf). Naast medicatie zijn ook psychotherapie en lichttherapie twee efficiënte methoden, als ze ten minste goed worden toegepast. Volgende week zullen we bespreken hoe we een depressie kunnen herkennen en welke factoren depressie in de hand werken.

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 06/08/2002 - 00h00 "La Dépression : Etat des connaissances et données disponibles pour le développement d'une politique de santé en Belgique" ISP 2002 http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/crospnl/depressie_nl.pdf
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Pijn kan een symptoom van een depressie zijn Gepubliceerd op 04/06/2013 - 09h53

Droefheid, verlies van belangstelling, verminderde activiteit, zelfmoordgedachten… het zijn duidelijk vastgestelde symptomen van een depressie. Veel minder bekend en bijgevolg ook weinig ter harte genomen zijn lichamelijke klachten zoals lagerugpijn...

Cannabis en depressie! Geüpdatet op 09/01/2002 - 00h00

Op het ogenblik dat men zich veel vragen stelt over het al dan niet legaliseren van het gebruik van cannabis, toont een studie aan dat cannabisgebruikers, een 4-maal hoger risico lopen om symptomen van depressie te ontwikkelen.

Meer artikels