PUBLICITÉ

Depressie: hoe genezen en hoe hervallen voorkomen?

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 25/03/2014 - 14h32
-A +A

1,2 miljoen Belgen krijgen minstens één keer in hun leven een depressie.

De ziekte is dus niet zeldzaam, en ze moet ook absoluut worden behandeld.

De aanvangsdatum, de kwaliteit, de keuze en de duur van de behandeling zijn bepalend voor de toekomst van de patiënt en of hij al dan niet hervalt.

PUB

Depressie treft vandaag ongeveer 10% van de Belgen, waarvan 5% - met andere woorden een half miljoen mensen - aan een ernstige depressie lijdt.
De ziekte zou aan de basis liggen van de helft van de 2.000 zelfmoorden en de 25.000 zelfmoordpogingen die België elk jaar registreert.

 

Depressie: wat is remissie?

Een patiënt is in remissie wanneer hij geen symptomen van depressie meer vertoont en opnieuw normaal functioneert op professioneel, persoonlijk en sociaal vlak.

Een studie uit 2006 heeft aangetoond dat 51,8% van de patiënten vier tot zes maanden zonder depressiesymptomen blijft. Maar 10 tot 30% van de patiënten zijn gedeeltelijk of  volledig resistent voor de behandeling.

Depressie: patiënten ontwikkelen een model van kwetsbaarheid

De manier van diagnosticeren, de initiële ernst van de depressie en het aantal keren dat een patiënt hervalt, beïnvloeden sterk het remissiepercentage:

  • Hoe ernstiger de depressie bij het begin, hoe minder kans de patiënt maakt op remissie.
  • Patiënten met een verminderde kans op remissie zijn meestal oudere mensen (boven de 50), patiënten die tegelijk lijden aan somatische kwalen en/of angstgevoelens, alleenstaanden en werklozen of mensen met een lager niveau van opleiding.
  • 50 tot 80% van de patiënten die een depressie doormaken, maken vroeg of laat een tweede depressieve periode door.

Het lijkt alsof depressieve personen een model van kwetsbaarheid ontwikkelen. Er ontstaat een soort herinneringspatroon in de biologie van de patiënt.
Hoe meer depressieve periodes, hoe gemakkelijker zelfs minder belangrijke gebeurtenissen een even sterk of nog sterker effect hebben. Daarom mag een arts zich niet tevredenstellen met een gedeeltelijke genezing.

Initialement publié par Claudine De Kock, gezondheidsjournaliste le 24/07/2007 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 25/03/2014 - 14h32

Medicographia, Vol 31, n°2, 2009.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
De begeleiding van schizofrene patiënten in remissie Geüpdatet op 19/09/2006 - 00h00

Belgische psychiaters en zorgverleners, gegroepeerd in de vzw Remissie, lanceren een project dat het behoud van remissie nastreeft bij patiënten die met schizofrenie kampen: Puente. Met Puente wil de vzw een brug slaan tussen het verblijf in het ziek...

Mysteries van depressie Geüpdatet op 17/06/2002 - 00h00

ijn antidepressiva werkelijk doeltreffend bij de behandeling van depressie? Nu een studie uitgevoerd in Texas (Verenigde Staten) aantoont dat een placebo even doeltreffend is als een klassieke behandeling, is daar twijfel over gerezen.

Leidt depressie tot kanker? Geüpdatet op 30/08/2005 - 00h00

De relatie tussen depressie en sommige andere ziekten is niet zo duidelijk. Uit verschillende studies is al gebleken dat depressie het risico op hart- en vaatziekten en op hartinfarct kan verhogen. Geldt hetzelfde voor kanker?

Meer artikels