PUBLICITÉ

Dementie: we hebben nood aan een nieuwe visie

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 09/12/2013 - 09h05
-A +A

Hét zorgwekkende cijfer van deze week: wereldwijd lijden 44 miljoen personen aan dementie, en als er niets verandert, zou dat cijfer tegen 2050 kunnen verdrievoudigen.

PUB

Alzheimer en andere vormen van dementie: een epidemie

Deze alarmerende cijfers zijn afkomstig van de organisatie Alzheimer Disease International. Die spreekt in verband met dementie van een mondiale epidemie.

De Wereldgezondheidsorganisatie moet hier dringend een prioriteit van maken, aldus de voorzitter. Volgende week houdt de G8 trouwens een top over dementie in Londen, en dat is meteen ook de aanleiding voor de publicatie van de studie.

Het is daarbij uiteraard de ambitie om één of meer doeltreffende behandelingen te ontwikkelen.
Gezien de omvang van de epidemie is het echter duidelijk – zeker voor wie een getroffen familie kent in zijn nabije omgeving – dat we niet alleen nood hebben aan geneesmiddelen, maar ook aan een nieuwe kijk op dementie.

Dementie treft geen personen, maar netwerken

We zien dementie al te vaak als een ziekte die alleen een persoon treft. Deze visie is echter niet correct, of in elk geval ontoereikend.

Dementie betekent dat een volwassen persoon die tot dan toe zelfredzaam was, volledig hulpbehoevend wordt.
Zijn naasten worden er volledig door in beslag genomen en moeten er hun leven op afstemmen. En met “naasten” bedoelen we niet alleen familieleden, maar ook vrienden en vaak ook buren. In onze samenleving is het immers al een hele tijd niet meer vanzelfsprekend dat kinderen en kleinkinderen dichtbij wonen, ook al hebben ze een nauwe band met de persoon in kwestie. Een mantelzorger die op meer dan 10 km woont zal, zelfs met de beste bedoelingen van de wereld, nood hebben aan ondersteuning in de nabije omgeving van de patiënt.

Toch mogen we niet alles negatief bekijken.
Wie als naaste te maken krijgt met dementie, kan in het beste geval rekenen op een solidariteitsnetwerk dat de patiënt in de loop van de jaren heeft opgebouwd. Op die manier groeien er soms hechte banden. Vaak maken ze ook kennis met professionele hulpverleners, die steeds talrijker worden, maar met wie ze tot dan toe weinig contact hadden: gezinshelpers, thuisverpleegkundigen, ergotherapeuten enz.

Dementie als een deel van ons leven?
Tegelijk is er geen enkele reden om de zaken te idealiseren: deze ontmoetingen gebeuren meestal in een context van stress, angst of zelfs rouw. Maar wordt het, gezien het toenemende aantal patiënten, niet stilaan tijd om dementie te beschouwen als een deel van ons leven? En om er als zodanig ook de positieve kanten van te zien?

Post gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 09/12/2013 - 09h05
Ce billet fait partie du blog : Blog van de redactie
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Dementie: meer dan alleen maar de ziekte van Alzheimer Geüpdatet op 31/03/2014 - 11h55

De ziekte van Alzheimer is de bekendste vorm van dementie. Dat is ook logisch, want ze komt het meest voor. Maar het is niet de enige vorm. Er bestaan nog heel wat andere types van dementie met telkens andere en vaak heel erg uiteenlopende oorzaken.

Meer artikels