PUBLICITÉ

Dehydratie

Mise à jour le 26/05/2003 - 00h00
-A +A

PUB

Uitdroging, onttrekking van vocht aan het lichaamsweefsel; aandoening die vooral bij kinderen kan optreden. De water- en zouthuishouding van een kind berust op een delicate balans tussen (orale) intake en output via verdamping, urineproductie (diurese) en ontlasting (defecatie). Vooral bij zuigelingen en jonge kinderen is deze balans snel verstoord. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de relatief grote lichaamsoppervlakte en een lager vermogen van de nieren om geconcentreerde urine te produceren.
Ziekten bij kinderen veroorzaken frequent een verstoring van de vochtbalans door vermindering van de intake en/of toename van de output (vasten, dorsten, braken, diarree, koorts, versnelde ademhaling, verhoogde urineproductie).

Isotone dehydratie
Bij isotone dehydratie (natriumconcentratie 130-150 mmol/liter) is er sprake van verlies van vocht in de verhouding van die in het bloedserum. Er zijn geen verschuivingen van de elektrolytenconcentraties.

Hypotone dehydratie
Bij hypotone dehydratie (concentratie van natrium lager dan 130 mmol per liter), is het verlies van natrium relatief groter dan van vocht. Er is sprake van daling van de elektrolytenconcentraties in het bloedserum. Er is een verschuiving van vocht van de ruimten buiten de cellen (extracellulair) naar de inhoud van de cellen (
ntercellulairG. Er is tevens sprake van een daling van het circulerend bloedvolume.

Hypertone dehydratie
Bij hypertone dehydratie (natriumgehalte hoger dan 150 mmol per liter) is het verlies van vocht relatief groter dan van natrium en is er een stijging van de elektrolytenconcentraties in het bloedserum. Er is een verschuiving van vocht van de ruimten binnen de cellen (intercellulair) naar de ruimten buiten de cellen (extracellulair). Hierdoor blijft de huidturgor relatief lang deegachtig.

Oorspronkelijk gepubliceerd op 01/04/2003 - 00h00 en geüpdatet op 26/05/2003 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Hebt u een calciumtekort? Geüpdatet op 22/01/2014 - 17h33

Calcium is niet alleen voor onze botten onmisbaar. Het vervult tal van andere functies in ons lichaam. Het is dus absoluut nodig dat u de nodige quota haalt met de aangeleverde voeding. Hoe gaat een en ander in zijn werk? We maken de balans op.

Wat als u eens meer ging letten op uw kalium? Gepubliceerd op 24/11/2015 - 16h10

Kalium is een mineraal zout waarover weinig gesproken wordt, behalve dan misschien over de vochtafdrijvende eigenschappen ervan. Het zit in heel veel voedingsmiddelen en we gaan er makkelijk van uit dat we geen tekort hebben. Maar dat klopt niet alti...

Coca-cola ontmaskerd Geüpdatet op 06/09/2005 - 00h00

Veel atleten zijn ervan overtuigd dat coca-cola bestanddelen bevat die hun prestaties opkrikken. Welnu, ze slaan de bal compleet mis!

Meer artikels