PUBLICITÉ

Corticoïden verhogen het risico op cataract

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 07/10/2003 - 00h00
-A +A

Astmalijders moeten hun dosis corticoïden aanpassen, want hoe hoger de dosis en hoe langer het gebruik, hoe hoger het risico op cataract.

PUB

Inhalatiecorticoïden verhogen de kans op cataract, de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid en blindheid. Deze factor was weliswaar al bekend, maar zou sterker zijn dan tot nog toe vermoed werd. Deze bevinding is het resultaat van de analyse van een register met tienduizenden patiënten, waarvan er 15.480 aan cataract leden.

De patiënten met cataract waren diegenen die het vaakst inhalatiecorticoïden gebruikten. Bovendien stellen de auteurs vast dat het risico evenredig toeneemt met de dosis: van geen risico bij lage dosissen (onder de 400g/dag) tot een maximaal risico van 1,7 bij de hoogste dosissen (meer dan 1.600g/dag). Hetzelfde geldt voor de gebruiksduur.

Ook al is de onderzoeksmethode vatbaar voor kritiek, de resultaten wijzen op een risico dat nog verder onderzocht moet worden. Ze tonen ook aan hoe het belangrijk het is om de voorgeschreven dosissen voortdurend te optimaliseren tot de doeltreffende minimumdosis bereikt is. Bij heel wat astmalijders en sommige patiënten met chronisch obstructief longlijden moeten dergelijke risico's systematisch afgewogen worden tegen de voordelen van corticoïden.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 07/10/2003 - 00h00 Smeeth L. et coll., Br. J. Ophthalmol., 87 (10): 1247-1251, 2003.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Wat weet u over lage bloeddruk? Geüpdatet op 09/03/2010 - 00h00

Lage bloeddruk of hypotensie is op zich niet gevaarlijk, zolang er geen ziekte achter schuilgaat of u niet duizelig bent. Een lage bloeddruk is in bepaalde situaties trouwens heel normaal. Maar wat weet u eigenlijk over lage bloeddruk?

Het oog wil ook wat... Geüpdatet op 24/02/2004 - 00h00

Beschermt eten onze pupillen? Het idee maakt opgang. Zo zijn er in de apotheken en de dieetwinkels al speciale antioxiderende supplementen verkrijgbaar voor de ogen. Een thema om in het oog te houden...

Cataract: we lopen allemaal risico! Geüpdatet op 13/12/2005 - 00h00

Er bestaat nog altijd geen enkel (genees)middel om cataract te voorkomen of te bestrijden. Wel kunt u enkele voorzorgen nemen om het risico niet te verhogen.

Cataract: wat zijn de eerste tekenen? Gepubliceerd op 14/09/2012 - 10h14

Cataract is het gevolg van een vertroebeling van de ooglens. Het aantal mensen dat ermee te maken krijgt, stijgt met de leeftijd, maar ook jonge mensen kunnen cataract krijgen. In dat geval moet er vroegtijdig geopereerd worden . Een op de twee mense...

Meer artikels