PUBLICITÉ

Corticoïden: opgelet voor de bijwerkingen

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 29/09/2014 - 13h41
-A +A

De doeltreffendheid van corticoïden als geneesmiddel staat vast.

Maar op lange termijn kunnen er wel veel neveneffecten optreden die ernstige problemen kunnen teweegbrengen, zowel bij bejaarde als bij jongere patiënten.

Men is vooral bang voor botontkalking door cortisone. Een verklaring... 

PUB

Corticoïden: heel nuttige geneesmiddelen

Corticoïden kunnen worden gebruikt bij allergie, ontstekingen en ziekten van het immuunsysteem. Een korte behandeling met corticoïden is bijv. aangewezen in geval van allergie of ernstige ontstekingsreacties (oedeem van Quincke, larynxoedeem, plotse doofheid, hersenoedeem, enz.).

Bij bejaarden worden ze vaak gedurende langere tijd voorgeschreven voor de behandeling van chronische ziekten van het zenuwstelsel, de huid, de endocriene klieren (bijnierschorsinsufficiëntie), maar vooral het ademhalingsapparaat (astma, longfibrose, enz.) en de gewrichten (bijv. reumatoïde artritis).

Ongewenste neveneffecten van corticoïden

Bij gebruik gedurende enkele dagen in een adequate dosis veroorzaken ze niet méér complicaties dan andere geneesmiddelen. In talrijke spoedsituaties zijn ze echter absoluut noodzakelijk.

Waakzaamheid is echter geboden bij toediening van corticoïden in hoge doses gedurende meer dan 10 dagen. Vanaf dat ogenblik hebben ze een effect op het metabolisme en verstoren ze onder meer het zoutgehalte (water- en zoutretentie met als gevolg oedeem) en het suikergehalte (met ontstaan of ontregeling van diabetes). Zij leiden tot osteoporose, vermindering van de spiermassa en dun worden van de huid.

Ze verminderen de weerstand tegen micro-organismen en kunnen psychische stoornissen veroorzaken, zoals slapeloosheid, verwardheid en agitatie. Niet te verwaarlozen is ook het risico op hoge maagdarmbloeding (duodenumulcus). En de lijst is nog niet volledig.

Bij senioren en vooral gemenopauzeerde vrouwen bestaat vooral het risico op osteoporose, die kan worden gecompliceerd met breuken (of breuken).

Initialement publié par Pierre Dewaele le 22/04/2002 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 29/09/2014 - 13h41

Dr. Stéphanie Lehmann. Gudbjornsson B. et al. Ann Rheum Dis 2002; 61: 32-6

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Astma en botverlies: is er een verband? Geüpdatet op 16/10/2001 - 00h00

Het is algemeen bekend dat corticoïden botverlies veroorzaken; anderzijds worden corticoïden ook gebruikt bij de behandeling van astma. Wat de orale vormen betreft, is het risico bekend, maar het risico van inhalatiecorticoïden was nog niet bekend.

Cortisone: opgelet voor bijwerkingen! Gepubliceerd op 22/03/2017 - 14h55

Corticoïden zijn heel doeltreffend. Ze helpen symptomen verlichten en heel wat ziektes genezen. Maar vóór de arts ze voorschrijft, moet hij de patiënt op de hoogte brengen van de vele - ernstige of minder ernstige - bijwerkingen die deze medicijnen k...

Osteoporose: ook de mannen! Geüpdatet op 26/10/2004 - 00h00

Omdat 40% van de vrouwen wordt getroffen door osteoporose, wordt de 16% van de mannen die eraan lijden vaak vergeten. Dit aandeel, dat zeker niet verwaarloosbaar is, wordt gedeeltelijk verklaard door de vergrijzing van de mannelijke bevolking, maar o...

Meer artikels